Værditab og køberet

Vesterhav Syd er omfattet af værditabs- og køberetsordningen.

Værditabsordningen giver ejere af beboelsesejendomme, som bliver naboer til nye vindmøller, mulighed for at anmelde krav om erstatning, hvis de planlagte møller må forventes at påføre de pågældende ejendomme et værditab.

Køberetsordningen giver lokale borgere mulighed for at købe ejerandele i nye vindmølleprojekter.

Orienteringsmøder i Hvide Sande Skærtorsdag 2018

Informationsmøde værditabsbehandlingen Vesterhav Syd (PDF 4 MB)

Vesterhav Syd møllekoordinater (PDF 498 kB)

Vejledning til udarbejdelse af besigtigelsesmaterialet (PDF 373 kB)

Orienteringsmateriale

Orienteringsmateriale om værditab og køberet, Vesterhav Syd (PDF 3 MB)

Visualiseringer

Visualiseringer Vesterhav Syd (PDF 4 MB)

Søndervig Strand (JPG 516 kB)

Søndervig Strand nat (JPG 252 kB)

Søndervig ved Nordsøvej (JPG 646 kB)

Lyngvig Strand (JPG 556 kB)

Hvide Sande syd (JPG 980 kB)

Hvide Sande syd nat (JPG 240 kB)

Sidst opdateret: 2018-04-04 08:10