Værditab og køberet

Vesterhav Syd er omfattet af værditabs- og køberetsordningen.

Værditabsordningen giver ejere af beboelsesejendomme, som bliver naboer til nye vindmøller, mulighed for at anmelde krav om erstatning, hvis de planlagte møller må forventes at påføre de pågældende ejendomme et værditab.

Køberetsordningen giver lokale borgere mulighed for at købe ejerandele i nye vindmølleprojekter.

Orienteringsmateriale

Orienteringsmateriale om værditab og køberet, Vesterhav Syd (PDF 3 MB)

Visualiseringer

Visualiseringer Vesterhav Syd (PDF 4 MB)

Søndervig Strand (JPG 4 MB)

Søndervig Strand nat (JPG 3 MB)

Søndervig ved Nordsøvej (JPG 8 MB)

Lyngvig Strand (JPG 12 MB)

Hvide Sande syd (JPG 4 MB)

Hvide Sande syd nat (JPG 2 MB)

Sidst opdateret: 2017-03-17 14:22