Anlægsarbejde - Vesterhav Syd

Anlægsarbejde til lands

Der skal foretages arkæologisk arbejde inden kabelarbejdet kan begyndes. Der vil være enkelte veje, der bliver berørt i området omkring Klegod. 

Information om kørsel – 2018-06-06 (PDF 747 kB)

Køreveje til arbejdskørsel – kortudsnit (PDF 974 kB)

Anlægsarbejde til vands

Forud for anlægsarbejdet med kabellægning, skal der foretages detaljeret forundersøgelse af havbunden i det kystnære område. En beskrivelser af dette arbejde findes her:
Forundersøgelser af den kystnære havbund ved geofysiske målinger ved kabel tracé (PDF 346 kB)

Dette er allerede foretaget i området, hvor møllerne skal stå sommeren 2017.

I sensommer/efterår 2018 udføres desuden en UXO undersøgelse af vindmølleparkens område, hvor identificerede genstande, som kunne være bomber fra 2. verdenskrig undersøges nærmere og eventuelt sprænges.

Sidst opdateret: 2018-06-11 15:34