Ambitiøs grøn omstilling

Opførelsen af Vesterhav Syd er en del af den energipolitiske aftale, som hele Folketinget i 2012 var enige om. Aftalen omfatter opførelsen af i alt 350 MW, der skal fordeles på mindst to vindmølleparker og havmølleparken Kriegers Flak i Østersøen på 600 MW. Vattenfall vandt begge udbud.

Parterne bag den energipolitiske aftale er ifølge forligsteksten enige om, at ”omstillingen til et Danmark med en energiforsyning dækket af vedvarende energi hviler på troværdige, stabile og langsigtede rammer om den danske energipolitik”.

Med udgangspunkt i Energiaftalen vil Vattenfall opføre Vesterhav Syd og søsterparken Vesterhav Nord med en samlet effekt på 350 MW.

Mere vedvarende energi

Med energiaftalen er der sikret en bred politisk opbakning til ”en ambitiøs grøn omstilling med fokus på at spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse”. Aftalen er et vigtigt led i omstillingen af hele Danmarks energiforsyning (el, varme, industri og transport) til vedvarende energi i 2050.

Et vigtigt samfundsbidrag

Med indgåelsen af energiaftalen har de kystnære vindmølleparker stadigvæk bred opbakning i Folketinget. Med de kystnære vindmøllers lave elpris og lavere behov for økonomisk støtte pr. kWh end det oprindeligt var forudsat, bliver de et vigtigt bidrag til den vedtagne grønne omstilling. Samtidig bliver parkerne endnu et vigtigt udstillingsvindue for vindmølleindustrien.

Der er både eksportindtægter og danske arbejdspladser på spil med gennemførelsen af energiaftalen. Energiministeriet har i et nyligt publiceret materiale angivet, at der kan være tale om flere tusinde arbejdspladser i forbindelse med etableringen af de kystnære projekter. Mange af disse arbejdspladser vil blive i områder, der er udfordret ift. beskæftigelse.

Sidst opdateret: 2017-01-13 11:53