Om Vesterhav Syd

Hvem der skal levere vindmøllerne, og hvor mange der bliver tale om, er endnu ikke afgjort, men Vesterhav Syd bliver på 170 MW, der rundt regnet kan levere strøm svarende til 170.000 danske husstandes årlige elforbrug.

Vindmølleparken Vesterhav Syd etableres ud for vestkysten fra et området lidt nord for Hvide Sande, forbi Klegod og op til Søndervig. Vindmøllerne placeres i to rækker med en kort overlapning syd for Klegod. Den nordligste række ud for Søndervig placeres fra 6,5 til 10 km fra kysten mod de fire km, der var mulighed for.

Visualisering af Vesterhav Syd (PDF 629 kB)

Længere fra land

Det tætteste, den sydligste række kommer på land, bliver mellem 4,2 og 4,5 km. På den måde tages der størst muligt hensyn til udsigten fra byerne og sommerhusområderne. Samme hensyn ligger bag Vattenfalls valg af en møllehøjde på omkring 189 meter mod de 220, som staten tillader. Endelig bliver der meget mindre natlys på toppen af vindmøllerne, end hvad man har forestillet sig i oplægget til parken.

Venter med valg af type

Det er endnu ikke afgjort, hvilket fabrikat der skal indkøbes, og hvilken effekt de enkelte vindmøller får. Antallet af vindmøller afhænger naturligvis af valget af mølletype, men der vil maksimalt blive tale om 20 møller.

Sidst opdateret: 2017-01-13 11:58