Værditab og køberet

Vesterhav Nord er omfattet af værditabs- og køberetsordningen.

Værditabsordningen giver ejere af beboelsesejendomme, som bliver naboer til nye vindmøller, mulighed for at anmelde krav om erstatning, hvis de planlagte møller må forventes at påføre de pågældende ejendomme et værditab.

Køberetsordningen giver lokale borgere mulighed for at købe ejerandele i nye vindmølleprojekter.

Orienteringsmateriale

Orienteringsmateriale om værditabsordningen, Vesterhav Nord (PDF 2 MB)

Visualiseringer

Visualisering Vesterhav Nord (PDF 3 MB)

Thyborøn syd (JPG 5 MB)

Stranden ved Langerhuse (JPG 15 MB)

Stranden ved Langerhuse nat (JPG 4 MB)

Harboøre (JPG 12 MB)

Harboøre nat (JPG 3 MB)

Vejlby ved Dalevej (JPG 11 MB)

Sidst opdateret: 2017-03-17 14:26