Anlægsarbejde - Vesterhav Nord

Anlægsarbejde til lands

Der vil først ske anlægsarbejder i anden halvdel af 2019. Når der sker nyt i forbindelse med anlægsarbejde på land, vil vi opdatere det her på siden.

Anlægsarbejde til vands

Forud for anlægsarbejdet med kabellægning, skal der foretages detaljeret forundersøgelse af havbunden i det kystnære område. En beskrivelser af dette arbejde findes her:
Forundersøgelser af den kystnære havbund ved geofysiske målinger ved kabel tracé (PDF 346 kB)

Dette er allerede foretaget i området, hvor møllerne skal stå sommeren 2017.

I sensommer/efterår 2018 udføres desuden en UXO undersøgelse af vindmølleparkens område, hvor identificerede genstande, som kunne være bomber fra 2. verdenskrig undersøges nærmere og eventuelt sprænges.

Se kortet over landkablets tracé

Interessen for placeringen af 66 kV-kabelsystemerne fra kysten og ind i land har været stor blandt sommerhusejere og andre interessenter. Derfor offentliggøres kortet her på siden, så alle får mulighed for at se linjeføringen fra kysten mellem Vrist og Vejlby og frem til den såkaldte substation inde i land.

Kort over landkablets tracé – Vesterhav Nord (PDF 10 MB)

Begynder 1. maj 2019
Den stiplede linje på kortet angiver de strækninger, hvor kablet underbores, mens områderne med sammenhængende linje viser, hvor kablet graves ned. Forberedelserne til arbejdet er planlagt til den 1. maj 2019 og selve anlægsarbejdet fra 1. juli til 1. september 2019.

Sidst opdateret: 2018-09-14 13:58