Om Vesterhav Nord

Hvem der skal levere vindmøllerne, og hvor mange der bliver tale om, er endnu ikke afgjort, men Vesterhav Nord bliver på 180 MW, der rundt regnet kan levere strøm svarende til 180.000 danske husstandes årlige elforbrug.

Vesterhav Nord placeres i to let forskudte rækker ud for Thyborøn og mod syd. Fra Thyborøn er der 6,5 km til den nærmeste vindmølle i rækken ud for Cheminova, hvor halvdelen af vindmøllerne skal placeres. Den sydligste række placeres 5,75-7,3 km fra kysten.

Visualisering af Vesterhav Nord (PDF 787 kB)

Længere fra land

Med placeringen på op til 7,3 km fra kysten tages der størst muligt hensyn til det visuelle indtryk fra Thyborøn og langs kysten syd for. Samme hensyn ligger bag Vattenfalls valg af en tiphøjde på omkring 189 meter mod de 220, som staten tillader. Endelig bliver der meget mindre natlys på toppen af vindmøllerne, end hvad man har forestillet sig i oplægget til parken.

Venter med valg af type

Det er endnu ikke afgjort, hvilket fabrikat der skal indkøbes, og hvilken effekt de enkelte vindmøller får. Antallet af vindmøller afhænger naturligvis af valget af mølletype, men der vil maksimalt blive tale om 21 møller.

Sidst opdateret: 2017-01-30 10:23