Vesterhav Nord

Kystnær vindmøllepark med meget lav elpris

Vattenfall vandt udbuddet om Vesterhav Nord med en historisk lav pris på 47,5 øre pr. kWh. Vattenfall afholder desuden omkostningerne til ilandføring af el-eksportkablet. Energinet.dk skal dermed ikke betale for en transformerstation til havs, som gælder for de øvrige danske havmølleparker. Herved sparer samfundet et stort millionbeløb.

  • Vindmølleparken Vesterhav Nord placeres generelt længere fra land end det er forudsat i Energistyrelsens oplæg.
  • Færre lamper og dermed meget mindre natlys fra toppen af vindmøllerne. Vattenfall vil på sigt undersøge muligheden for en radarløsning. Det vil sige, at markeringslysene kun bliver tændt, når fly nærmer sig parken, og efterfølgende bliver lysene slukket igen, når flyet har passeret.
  • På grund af den kystnære placering er Vesterhav Nord omfattet af lokalt medejerskab. Dermed kan fastboende købe op til 20 pct. andel i parken.

Seneste nyt

Nyheder

Etableringen af den kystnære havmøllepark er i fuld gang. Læs nyhederne her.

Nyheder om Vesterhav Nord

Fakta om Vesterhav Nord

Vesterhav Nord bliver på 180 MW, der rundt regnet kan levere strøm svarende til 180.000 danske husstandes årlige elforbrug.

Om Vesterhav Nord

Energiaftalen 2012-2020

Opførelsen af Vesterhav Nord er en del af den energipolitiske aftale, som hele Folketinget i 2012 var enige om.

Ambitiøs grøn omstilling

Tusindvis af arbejdspladser

Vattenfall er gået i gang med forberedelserne til opførelsen af Vesterhav Nord. Opførelsen skaber tusindvis af job.

Job i slipstrømmen

Lokalt medejerskab

Som noget nyt for vindmølleparker til havs bliver Vesterhav Nord omfattet af reglerne om lokalt medejerskab.

Offshore vindkraft på aktier

Spørgsmål og svar

Find svarene på de spørgsmål, som oftest bliver stillet i forbindelse med et vindmølleprojekt som Vesterhav Nord. 

Læs spørgsmål og svar

Værditab og køberet

Vesterhav Nord er omfattet af værditabs- og køberetsordningen. Læs orienteringsmaterialet og se visualiseringer af projektet.

Værditab, køberet og visualiseringer

Anlægsarbejde

Anlægsarbejdet på Vesterhav Nord er så småt gået i gang. Der er tale om anlægsarbejde både på land og til havs. Vi vil løbende opdatere med de aktuelle arbejder.

Om anlægsarbejdet