Ansøgning om etablering af Nørrekær Enge Vindpark II

Vattenfall Vindkraft har i januar 2016 ansøgt Aalborg kommune og Vesthimmerlands kommune om en udvidelse af Nørrekær Enge Vindpark ved Limfjorden.

Parken består af 13 styk 2,3 MW vindmøller, og det er planen at Nørrekær Enge Vindpark II skal bestå af 40 vindmøller med en effekt på mindst 3,2 MW per mølle.

Strøm til 116.000 husstande

Vattenfall står som ansøger på vegne af sig selv og et konsortium af lodsejere, som ønsker at investere i syv af de 40 planlagte vindmøller. På Aalborgs side af kommunegrænsen er det planen at opføre 16 vindmøller og de øvrige 24 i Vesthimmerland. Vindparken vil få en effekt på minimum 135 MW, der kan producere strøm svarende til det årlige elforbrug i omkring 110.000 husstande. De eksisterende 13 vindmøller producerer allerede strøm svarende til forbruget i 22.500 husstande.

Vattenfall-modellen

Vattenfall har gennem aftaler om opkøb og optioner på opkøb af ejendomme ved Nørrekær Enge skabt grundlaget for den planlagte udvidelse. Området er i forvejen præget af en vis fraflytning, og med opkøbet har Vattenfall givet beboerne i området en mulighed for at komme derfra og etablere sig et andet sted.

Med opkøbene har Vattenfall dermed skabt en banebrydende model for etableringen af vindparker i egne, hvor det er svært at sælge ejendommene. Ydermere har vi erfaret at folkene stadigvæk bliver i lokalområdet, hvor de har deres familie, venner, fritidsliv, skole, kirke – id et hele taget deres netværk. Modellen er blevet godt modtaget såvel lokalt som på landsplan, hvor forskere og politikere er positive overfor initiativet.

Sidst opdateret: 2016-07-05 15:11