Repowering af Rejsby Hede venter på grønt lys

Rejsby Hede Vindpark i Tønder kommune står overfor en fornyelse, der – med lokalpolitikernes godkendelse – betyder nedtagningen af de 40 gamle vindmøller og opsætningen af 21–30 moderne og langt mere effektive møller.

Vindparken består i dag af 20 år gamle møller med en effekt på hver 600 kW, og det er planen, at de skal erstattes med nye med en effekt på minimum 3,2 MW per styk. Fornyelsen, der også går under betegnelsen repowering, vil betyde næsten en tredobling af effekten med det halve antal møller.

Lokale fordele

På grund af lodsejernes interesse i projektet forventes der ca. 50 procent lokalt medejerskab i den fornyede vindpark. Repowering af Rejsby Hede vil desuden være omfattet af VE-loven om fremme af vedvarende energi, hvilket medfører en række fordele for lokalbefolkningen. Der tilfalder lokale foreninger et tilskud på 15.000 kroner per mølle om året og derfor sammenlagt 300.000-450.000 kroner til lokale initiativer om året i parkens driftstid.

Ud over medejerskab og tilskud fra driften af møllerne giver VE-loven mulighed for tilskud fra Den Grønne Fond til lokale formål. I det konkrete tilfælde kan der blive tale om ca. 6,5 millioner kroner, hvis projektet realiseres. Oven i tilskuddene vil fornyelsen af parken have en positiv beskæftigelsesmæssig effekt i området.

God dialog

Vattenfalls medarbejdere på sagen har hidtil haft en god dialog med politikerne i Tønder kommune og med borgerne i særdeleshed, hvor lodsejere og naboer til vindparken har taget godt imod planerne. Bliver fornyelsen godkendt i løbet af 2019 vil de nye vindmøller kunne opføres og sættes i drift i løbet af 2022.

Sidst opdateret: 2018-09-07 09:22