Repowering af Nørre Økse Sø

Jammerbugt Kommune har i september 2018 godkendt udskiftningen af de 23 vindmøller i Nørre Økse Sø vindmøllepark med 11 moderne vindmøller, som kan producere fire gange så meget vindenergi som de eksisterende.

De 23 eksisterende vindmøller fra 1999 og 2000 bliver efter vedtagelsen i kommunen erstattet med 11 vindmøller, og samtidig nedtages en 60 kV højspændingsledning og lægges i jorden. Den oprindelige plan for repowering af Nørre Økse Sø omfattede 16 nye vindmøller, men blev reduceret til 15 i første omgang.

Fra 15 til 11 vindmøller

På grund af indsigelser fra Aalborg Stift vedrørende Koldmose Kirke blev først to vindmøller taget ud af planen, og som konsekvens heraf blev en tredje mølle droppet. I forbindelse med vedtagelsen tog Jammerbugt Kommune yderligere en mølle ud af planen. Dermed lander projektet på de 11 vindmøller, som sendes i EU-udbud.

Få hele baggrunden her

Nørre Økse Sø Vindmøllepark Etableret i 2000 Repowered 2020
Antal vindmøller 23 11
Fabrikat NEG Micon I EU-udbud
Navhøjde og vingefang 45 m / 48 m

Ukendt

Effekt pr. mølle 750 kW Ukendt
Samlet effekt 18 MW Ukendt
Årlig produktion / husstandes forbrug

34.000 MWh / 8.500

Mindst 108.000 MWh / 27.000

Sidst opdateret: 2018-10-02 10:25