Repowering af Nørre Økse Sø

23 vindmøller i Nørre Økse Sø vindmøllepark står overfor en udskiftning med 15 moderne vindmøller, som kan producere fem gange så meget vindenergi som de eksisterende. Planen om at forny vindmølleparken er i høring i Jammerbugt Kommune.

De 23 eksisterende vindmøller er fra 1999 og 2000. Derfor er det planen at lade færre nye vindmøller, som kan producere meget mere strøm, erstatte de gamle. Miljørapporten om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) ligger klar, og det samme er kommuneplanen for området.

Effekt på over 3 MW

I kommuneplanen indgår en udvidelse af området og en tilladelse til en total højde på op til 150 m. De nye møller forventes at være på over 3 MW. Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke er foretaget møllevalg endnu, da det vil ske i forbindelse med et EU-udbud senere i projektforløbet.

Opkøb giver plads

Udvidelsen af området til vindmøller ved Nørre Økse Sø har kunnet lade sig gøre gennem Vattenfalls opkøb af ejendomme i området. Det visuelle indtryk vil være præget af færre og højere møller, hvor vingerne drejer meget langsommere rundt. 

Nørre Økse Sø Vindmøllepark Etableret i 2000 Repowered 2020
Antal vindmøller 23 15
Fabrikat NEG Micon Endnu ikke besluttet
Navhøjde og vingefang 45 m / 48 m

91,5 m / ikke besluttet

Effekt pr. mølle 750 kW Over 3 MW
Samlet effekt 18 MW Min. 50 MW
Årlig produktion / husstandes forbrug

34.000 MWh / 8.500

167.000 MWh / min. 41.000

Sidst opdateret: 2018-09-13 13:49