Projekt Haved vindmøllepark stillet i bero indtil videre

Projektet med 30 vindmøller ved Haved på grænsen mellem Tønder og Esbjerg kommuner er stillet i bero efter, at et flertal i begge kommunalbestyrelser har sagt nej til to vindmølleprojekter i området.

Planen om opførelsen af Haved Vindmøllepark hen over grænsen mellem Tønder og Esbjerg kommuner var langt fremme, da et flertal i Tønder kommunalbestyrelse i marts 2017 sagde nej. Vattenfalls 30 møller var en del af et større projekt, hvor de 29 skulle stå i Tønder Kommune og den sidste vindmølle i Esbjerg Kommune. Her skulle SE (Syd Energi) og dets samarbejdspartner Wind 1 efter planen opføre yderligere 18 vindmøller. Samlet set var der tale om 48 vindmøller i et område, der både er velegnet til vindkraft og udlagt til formålet. Efter Tønders nej valgte Esbjerg kommunalbestyrelse at sige det samme.

Største anlægsinvestering

Det planlagte projekt til over en mia. kroner havde i givet fald været den største anlægsinvestering i Tønder kommune, og investeringen havde medført, at over 300 mio. kr. af investeringen var blevet anvendt lokalt. Det var planen, at over en tredjedel af vindmølleparken kunne blive lokalt ejet. Var det eksisterende projekt blevet godkendt, kunne parken med tiden have genereret en årsproduktion på mere end alle de eksisterende møller i Tønder Kommune og med tiden have gjort det muligt at nedtage de forældede vindmøller i kommunen.

Projekt med lokale fordele

En meget vigtig del af projektet var forkøbsretten til 30 ejendomme i området, og den forkøbsret har Vattenfall i otte år. Derfor er forkøbsretten med i de overvejelser, som Vattenfall gør sig efter kommunalbestyrelsens nej. Opkøbet af ejendommene ville have gjort det muligt at etablere vindmølleparken uden at have folk boende tæt på eller inde i området. Var parken blevet til noget, havde de 30 familier fået muligheden for en ny start i nærområdet ved at sælge til Vattenfall på en egn, hvor salget af boliger er gået helt i stå.

Nej til tilskud og omsætning

Kommunalbestyrelsens nej betyder også, at lokalbefolkningen og kommunen går glip af tilskud til lokale aktiviteter. Hver vindmølle ville have givet 15.000 kr. om året i hele parkens levetid plus et engangsbeløb på over ni millioner kroner fra Den grønne Fond. Erfaringsmæssigt betyder så stort et projekt som Haved Vindmøllepark en øget omsætning i lokalområde, kommunen og landsdelen.

Sidst opdateret: 2017-06-09 10:51