Eventuel støj og værditab

Lov om fremme af vedvarende energi (VE) giver naboer til vindmøller mulighed for at få erstatning for eventuelt værditab på deres ejendomme. 

Værditabets størrelse fastsættes af en uafhængig myndighed og tabet dækkes, hvis ejendommen taber mere end 1 procent i værdi. Anmeldelse skal ske inden vindmøllerne opstilles.

Støj

Inden for de røde streger vil den maksimale støjpåvirkning nå op på 42 dB, hvilket er lavere end baggrundsstøjen i et villakvarter.

Inden for de blå streger vil den maksimale støjpåvirkning nå op på 37 dB, hvilket ligger på niveauet mellem lyden fra et køleskab på en meters afstand og lyden i et enmandskontor med tændt PC.

Lavfrekvent støj

Inden for de røde streger, som er gældende for enkeltstående boliger, vil den maksimale støjpåvirkning nå op på 20 dB(A), hvilket er lavere end lyden i en stille skov med en vindhastighed på 1 m/sek.

Inden for de blå streger som er gældende for et støjfølsomt område, vil den maksimale støjpåvirkning nå op på 17 dB(A), hvilket ifølge støjbarometeret mest minder om et stille soveværelse.

Sidst opdateret: 2019-02-04 15:20