Nørrekær Enge II er et skridt nærmere målet

Aalborg og Vesthimmerland kommuner sender nu lokalplanerne for en udvidelse af Nørrekær Enge Vindmøllepark i høring. Aalborg Kommune gjorde det i maj, mens Vesthimmerland gør det til august 2017.

Nørrekær Enge II kommer til at bestå af i alt 40 vindmøller, hvoraf de 24 placeres i Vesthimmerland Kommune og de resterende 16 i Aalborg Kommune. Vindmølleparken får en samlet effekt på minimum 140 MW, hvilket svarer til det årlige strømforbrug i 90.000 husstande.

Seneste nyt – fra infomødet

Mere effektive vindmøller

Da planlægningen af Nørrekær Enge II begyndte, kalkulerede projektledelsen med vindmøller, der havde en effekt på 3,2 MW. Siden er samme mølletype blevet endnu mere effektiv, og dermed bliver vindmøllerne på mindst 3,5 MW.

Fakta

Placering

24 vindmøller i Vesthimmerland Kommune
16 vindmøller i Aalborg Kommune

Vindmøllen

Effekt på minimum 3,5 MW. Typen er ikke valgt endnu.

Effekt og produktion 

Minimum 140 MW. Svarende til mindst 90.000 husstandes årlige elforbrug.

Navhøjde

85-87 meter
Vingefang

126-130 meter

Total højde Maks. 150 meter
Total investering 1,3 mia. kr.


Vindmøllernes placering

Nørrekær Enge II kommer til at bestå af i alt 40 vindmøller, hvoraf de 24 placeres i Vesthimmerland Kommune og de resterende 16 i Aalborg Kommune. 
Se kortet i fuld størrelse

Tidsplanen frem til 2020

Anlægsarbejdet begynder i 2019, hvor Vattenfall anlægger to hovedveje og stikveje til møllerne. Der opføres tre broer over hhv. Brøndum kanal og Dybvad Å. Energinet.dk opfører en transformatorstation og lægger kabler i jorden. I løbet af 2019 etableres fundamenterne til de 40 vindmøller. Der bliver tale om to typer fundamenter; den klassiske med armeret beton og en ny metode, hvor et stålrør bankes eller vibreres ned i jorden. Vindmøllerne sættes op i løbet af 2020 og sættes løbende i drift, og hele parken ventes at være i drift med udgangen af 2020.

Medejerskab

Lov om fremme af vedvarende energi (VE) giver naboer og borgere i de to kommuner ret til at købe 20 % af aktierne i vindmølleparken. For Nørrekær Enge II’s vedkommende vil op til 46,50 % blive ejet af lokale. Lokale investorer skal være over 18 år og bo indenfor 4,5 km fra opstillingsstedet eller være bopælsregistreret i kommunen for at kunne købe andele.

Mio. til lokale aktiviteter

Fra Grøn Fond kan kommunerne søge om tilsammen 12,6 mio. kr. til kulturelle, rekreative og landskabelige aktiviteter. Til lokale foreninger ydes der årligt min. 15.000 kr. pr. vindmølle, som opstillerne ejer. Det bliver til omkring 12 mio. kr. i parkens beregnede levetid på 25 år. Pengene kan foreningslivet anvende til aktiviteter i fx idrætsklubber, forsamlingshuse eller på plejehjem.

Sidst opdateret: 2017-06-27 10:26