Nørrekær Enge II repowering

Aalborg og Vesthimmerland kommuner har givet den endelige godkendelse til udvidelsen af Nørrekær Enge Vindmøllepark.

Nørrekær Enge II kommer til at bestå af i alt 36 vindmøller, hvoraf de 20 placeres i Vesthimmerland Kommune og de resterende 16 i Aalborg Kommune. Vindmølleparken får en samlet effekt på minimum 129,6 MW, hvilket svarer til det årlige strømforbrug i 85.000 husstande.

Fakta

Placering

20 vindmøller i Vesthimmerland Kommune
16 vindmøller i Aalborg Kommune

Vindmøllen

Effekt på minimum 3,5 MW. Typen er ikke valgt endnu.

Effekt og produktion 

Minimum 129,6 MW. Svarende til mindst 85.000 husstandes årlige elforbrug.

Navhøjde

85-87 meter
Vingefang

126-130 meter

Total højde Maks. 150 meter


Vindmøllernes placering

Tidsplanen frem til 2021

Anlægsarbejdet begynder i 2020, hvor Vattenfall anlægger to hovedveje og stikveje til møllerne. Der opføres tre broer over hhv. Brøndum kanal og Dybvad Å. Energinet.dk opfører en transformatorstation og lægger kabler i jorden. I løbet af 2020 etableres fundamenterne til de 36 vindmøller. Vindmøllerne sættes op i løbet af 2020 og 2021 og sættes løbende i drift, og hele parken ventes at være i drift i løbet af 2021.

Sidst opdateret: 2019-02-04 15:25