Nørrekær Enge II er et skridt nærmere målet

Aalborg og Vesthimmerland kommuner ventes i oktober 2018 at give den endelige godkendelse til udvidelsen af Nørrekær Enge Vindmøllepark.

Nørrekær Enge II kommer til at bestå af i alt 36 vindmøller, hvoraf de 20 placeres i Vesthimmerland Kommune og de resterende 16 i Aalborg Kommune. Vindmølleparken får en samlet effekt på minimum 129,6 MW, hvilket svarer til det årlige strømforbrug i 85.000 husstande.

Mere effektive vindmøller

Da planlægningen Nørrekær Enge II begyndte, kalkulerede projektledelsen med vindmøller, der havde en effekt på 3,2 MW. Siden er samme mølletype blevet endnu mere effektiv, og dermed bliver vindmøllerne på mindst 3,6 MW. Den eksisterende vindmøllepark har 13 vindmøller med en effekt på hver 2,3 MW. De nye vindmøller får en navhøjde på 85-87 meter og et vingefang på 126-130 meter, hvilket giver en total højde på max 150 meter.

Fakta

Placering

20 vindmøller i Vesthimmerland Kommune
16 vindmøller i Aalborg Kommune

Vindmøllen

Effekt på minimum 3,5 MW. Typen er ikke valgt endnu.

Effekt og produktion 

Minimum 129,6 MW. Svarende til mindst 85.000 husstandes årlige elforbrug.

Navhøjde

85-87 meter
Vingefang

126-130 meter

Total højde Maks. 150 meter
Total investering 1,3 mia. kr.


Vindmøllernes placering

Nørrekær Enge II kommer til at bestå af i alt 36 vindmøller, hvoraf de 20 placeres i Vesthimmerland Kommune og de resterende 16 i Aalborg Kommune.
Se kortet i fuld størrelse

Tidsplanen frem til 2021

Anlægsarbejdet begynder i 2020, hvor Vattenfall anlægger to hovedveje og stikveje til møllerne. Der opføres tre broer over hhv. Brøndum kanal og Dybvad Å. Energinet.dk opfører en transformatorstation og lægger kabler i jorden. I løbet af 2020 etableres fundamenterne til de 36 vindmøller. Der bliver tale om monopæle, hvor et stålrør bankes eller vibreres ned i jorden. Vindmøllerne sættes op i løbet af 2020 og 2021 og sættes løbende i drift, og hele parken ventes at være i drift i løbet af 2021.

Medejerskab

Lov om fremme af vedvarende energi (VE) giver naboer og borgere i de to kommuner ret til at købe 20 % af aktierne i vindmølleparken. For Nørrekær Enge II’s vedkommende vil op til 46,50 % blive ejet af lokale. Lokale investorer skal være over 18 år og bo indenfor 4,5 km fra opstillingsstedet eller være bopælsregistreret i kommunen for at kunne købe andele.

Sidst opdateret: 2018-09-07 10:33