Spørgsmål og svar om Kriegers Flak

Her finder du svarene på de spørgsmål, der oftest bliver stillet i forbindelse med etableringen af en havmøllepark som Kriegers Flak.

Hvorfor skal havmølleparken ligge dér?

Det er Energistyrelsen, der har fastlagt placeringen af Kriegers Flak Havmøllepark efter Folketinget i marts 2012 vedtog at opføre Kriegers Flak og to andre store havmølleprojekter, Horns Rev 3 og de kystnære vindmølleparker .

Hvorfor er det Vattenfall, der opfører havmølleparken?

Vattenfall vandt udbudsrunden med verdens laveste kWh-pris for en havmøllepark. Prisen var 37,2 øre pr. kWh.

Vattenfalls rekordlave bud på Kriegers Flak er omkring 59 procent lavere end det loft på 90 øre pr. kWh, som politikerne fastlagde i 2012, ligesom vores vinderbud på de kystnære parker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord også lå markant under det fastsatte prisloft. Det betyder, at Danmark nu har mulighed for at realisere to vindmølleprojekter i hver sin ende af landet til, hvad der oprindeligt ville have været én parks pris.

Tilsammen drejer det sig om vedvarende energi til i alt 1 mio. danske husstande, og det bringer Danmark et stort skridt nærmere uafhængigheden af fossile brændsler.

Hvad koster det at opføre 600 MW havmøllepark?

Vattenfall regner med at skulle investere mellem 8,1 og 9,9 mia. danske kroner i projektet.

Kan jeg se vindmøllerne fra land?

Havmøllerne placeres så langt fra kysterne, at udsigten ikke ændrer sig væsentligt, hvis man bevæger sig langs kysterne. Tættest på ligger Møn, og fra Møns Klints højeste punkt på 128 meter vil man i klart vejr kunne se møllerne i horisonten.

Kan jeg høre vindmøllerne fra land?

Det bliver ikke muligt at høre vindmøllerne fra land.

Bliver der synlige installationer på land?

De foreslåede placeringer af en ny højspændingsstation ved enten Bjæverskov Vest eller Tolstrup Gårde kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet og kun medføre moderate landskabelige påvirkninger – indtil beplantningsbæltet er vokset til.

Hvilken effekt får byggeriet på fiskeriet?

Det kommercielle fiskeri vurderes at blive påvirket væsentligt i anlægsfasen og moderat i driftsfasen. Påvirkningen reduceres til i mindre grad, hvis der tages ekstra hensyn til fiskerne – såsom tilladelser til at fiske, hvor anlægsarbejdet ikke er begyndt endnu.

Støjer det at opføre havmølleparken?

Der bliver tale om en betydelig støjpåvirkning af havmiljøet i forbindelse med nedramning af monopæle-fundamenter i havbunden. Derfor bliver det nødvendigt at bortskræmme havpattedyr som marsvin i forbindelse med anlægsarbejdet.

Sidst opdateret: 2017-01-16 10:10