På vej mod fossilfrit samfund

Der står et bredt politisk flertal bag beslutningen om at opføre Kriegers Flak. Energiaftalen af den 22. marts 2012 omfatter desuden havmølleparken Horns Rev 3 og dobbeltprojektet med de kystnære vindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Vattenfall har vundet alle tre udbudsrunder.

Mod fossilfrit energiforbrug

Når Kriegers Flak havmøllepark på 600 MW står klar til at producere i 2022 har den kapacitet til at levere bæredygtig strøm svarende til forbruget i over 20 pct. af de danske husstande. Lægger man produktionen fra de to kystnære vindmølleparker på i alt 350 MW – og havmølleparken Horns Rev 3 på 400 MW – sammen med Kriegers Flak, er der bæredygtig strøm nok til omkring 1,35 mio. husstandes årlige elforbrug – eller over 40 pct. af de danske husstandes forbrug. Dermed kommer Danmark endnu tættere på målsætningen om, at hele landets energiforsyning af el, gas og varme samt til transport i 2050 er baseret på vedvarende energi.

Billig el til forbrugerne

Energiaftalen indeholdt et loft på 90 øre pr. kWh, men Vattenfall vandt Kriegers Flak med et rekordlavt bud på 37,2 øre pr. kWh. Inden da havde Vattenfall sat en foreløbig rekord på 47,5 øre pr. kWh fra de kystnære vindmølleparkers vedkommende. På den måde får Danmark to store havmølleprojekter realiseret for, hvad én park havde kostet, hvis kWh-prisen havde ramt loftet på 90 øre. Havmølleparken Horns Rev 3 blev i øvrigt vundet med en kWh pris på 77 øre.

Sidst opdateret: 2017-01-25 10:06