Kabelføringen fra Kriegers Flak

Det er Energinet.dk, der står for opsætningen af to transformerstationer på havet og ilandføringen af strømmen via søkabler til højspændingsnettet, men samtidig etableres verdens første havbaserede elnet for vindenergi mellem to lande – Danmark og Tyskland.

To stationer – to tracéer

Af hensyn til råstofindvinding fra bunden af Kriegers Flak bliver havmølleparken delt i to sektioner med indvindingsområdet midt imellem. Det betyder samtidig, at der bliver brug for to transformerstationer og to korridorer på havbunden til at nedgrave søkablerne fra transformerstationerne og ind til et fælles samlingspunkt og ilandføring ved Rødvig på Stevns.

Herfra bliver kablerne under jorden ført frem til en nyopført højspændingsstation ved Bjæverskov Vest. Herfra føres strømmen videre via nedgravede landkabler til højspændingsstationerne ved hhv. Bjæverskov, Ishøj og Hovegård. I alt 100 km landkabler skal graves ned i jorden.

Netsamarbejde med Tyskland

Energinet.dk har aftalt at udveksle strøm med selskabet bag den tyske havmøllepark Baltic 2 på Kriegers Flak. Der er tale om verdens første havbaserede elnet, der udveksler vindenergi mellem to lande. Den ene af de to transformerplatforme skal bruges til at forbinde det danske 220kV elsystem med det tyske 150kV system.

Europa-Kommissionen har udpeget og støtter samarbejdet som et såkaldt PCI-projekt, Project of Common Interest. Projektet støttes desuden af Det Europæiske Genopretningsprogram for Energiområdet.

Sidst opdateret: 2018-01-02 13:36