Om Kriegers Flak

Kriegers Flak bliver med 600 MW Danmarks største havmøllepark med en produktion svarende til 600.000 danske husstandes årlige elforbrug. Havmølleparken opføres 15-40 km øst for Møn.

Kriegers Flak er et lavvandet område i Østersøen mellem Danmark, Sverige og Tyskland. Vinderbuddet på den danske del af Kriegers Flak betyder, at Vattenfall nu kan indlede projektering i et 132 km2 stort område i Østersøen, der er dedikeret til vindenergi.

Mod sydøst ligger den tyske havmøllepark Baltic II på 288 MW, og mod nord har Vattenfall rettighederne til at opføre en svensk pendant til den danske Kriegers Flak havmøllepark. Midt i Kriegers Flak er der udlagt et område, hvor der ikke må opstilles havmøller, idet området skal bruges til indvinding af råstoffer fra havbunden. Desuden er der udlagt områder til to traséer til søkablerne fra parken og ind til land.

Kriegers Flak Havmøllepark I drift fra 2022
Effekt i henhold til energiaftalen 600 MW
Total højde inklusiv vinge 230 meter
Afstand fra land 15-40 kilometer
Vindmølleparkens areal 132 kvadratkilometer
Pris 8,1-9,9 mia. kr.
Sidst opdateret: 2017-01-16 09:16