Om Kriegers Flak

Kriegers Flak bliver med 604,8 MW Danmarks største havmøllepark med en produktion svarende til 600.000 danske husstandes årlige elforbrug. Havmølleparken opføres 15-40 km øst for Møn.

Kriegers Flak er et lavvandet område i Østersøen mellem Danmark, Sverige og Tyskland. Havområdet er af alle tre lande udpeget til produktion af vindenergi. Havmølleparken skal placeres i et 132 km2 stort område. Mod sydøst ligger den tyske havmøllepark Baltic II på 288 MW, og mod nord har Vattenfall rettighederne til at opføre en svensk pendant til den danske Krigers Flak havmøllepark.

Midt i Kriegers Flak er der udlagt et område, hvor der ikke må opstilles havmøller, idet området skal bruges til indvinding af råstoffer fra havbunden. Desuden er der udlagt områder til to tracéer til søkablerne fra parken og ind til land.

Kriegers Flak Havmøllepark I drift fra 2021
Antal vindmøller 72
Mølletype SWT-8,4-167 
Fabrikat Siemens Gamesa
Effekten forøget op til 8,4 MW
Samlet effekt 604,8 MW
Årlig produktion til antal husstande 600.000
Total højde inklusiv vinge Omkring 188 m
Vingelængde 81,4 m
Vingediameter (rotor) 167 m
Nacelle (maskinhus) 21 m lang
9,2 m høj
9,1 m bred
Vægt per vinge 34 ton
Vægt, nacelle (maskinhus) 365 ton
Vægt, tårn 400 ton
Samlet vægt tårn, nacelle og vinger 867 ton
Startvind for elproduktion 3-5 m/sek.
Fuld produktion 12-14 m/sek.
Stopvind 25 m/sek.
Afstand fra land 15-40 km
Vindmølleparkens areal 132 km2
Sidst opdateret: 2018-07-04 10:15