Transformerplatformen og kablerne

Det er Energinet.dk, der står for opgaven med at bygge og drive de anlæg, der skal føre strømmen fra Horns Rev 3 i land.

Anlæggene består af:

  • En transformerplatform, som opsamler strømmen fra møllerne og sætter den elektriske spænding op fra møllernes 33 kV til 220 kV.
  • Et 220 kV søkabel til transport af vindkraften ind til land.
  • En kabelstation til regulering af den elektriske spænding ved overgangen fra søkabel til landkabel.
  • Et landkabel til transporten af vindkraften til en eksisterende transformerstation på land.

Søkabel under havbunden

I takt med opførelsen af vindmøllerne bliver de forbundet med kabler til transformerplatformen, der opføres på havet midt i parken. Derfra transporteres strømmen via et 30 centimeter tykt søkabel, der spules eller graves omkring en meter ned under havbunden. Kablet føres i land ved Houstrup Strand ud for Blåbjerg Klitplantage. På den sidste strækning ind til stranden spules kablet endnu længere ned for at undgå, at havstrømmene og bølgerne blotlægger kablet.

På land graves kablet endnu længere ned under stranden og klitterne og videre under jorden til en transformerstation 50 kilometer fra kysten og derfra videre til transformerstation Holsted. Herfra går strømmen i luften og transporteres nu videre ud til elselskaberne via en luftledning på højspændingsmasterne.

Sidst opdateret: 2016-06-15 15:24