Tidsplanen for Horns Rev 3

Den 20. januar 2019 nåede Horns Rev 3 projektet en ny milepæl med installationen af den sidste vindmølle af i alt 49.

Vejret var eksemplarisk og bølgehøjden perfekt til formålet, da installationsfartøjet ”Brave Tern” i januar stævnede ud fra Esbjerg med den sidste last af vindmøller til Horns Rev 3. Da vindmølle nummer 49 blev installeret den 20. januar, var der gået et halvt år siden opstillingen af den første fandt sted den 19. juli 2018.

Se video fra installationen af mølle nummer 49:

Tidsplan

2013–2014

Der ligger flere års forundersøgelser til grund for etableringen af Horns Rev 3. I 2013 og 2014 fik Energistyrelsen udarbejdet en ’Vurdering af Virkninger på Miljøet’ – en såkaldt VVM-redegørelse – og sendte den i høring hos både myndigheder og offentligheden. Samtidig foregik der projektering af luft-, kabel- og stationsanlæg på land. Der blev givet tilladelse til etablering af transformerplatform og søkabel.

2015–2016

Vattenfall Vindkraft fik i begyndelsen af 2015 koncession på opførelsen og driften af Horns Rev 3. I 2016 etableres der luft-, kabel- og stationsanlæg på land. Samtidig foregår der installation af 220 kV søkabel og sideløbende etableres transformerplatformen midt i vindmølleparkens område.

2016–2019

Det store arbejde med etableringen af møllefundamenterne fandt sted i 2018. For at sikre, at havstrømmene ikke borteroderede havbunden omkring fundamenterne, blev der udlagt beskyttelse omkring fundamenterne.

I 2018 begyndte opsætningen af vindmølletårne og maskinhuse samt vinger. Sideløbende blev vindmøllerne tilsluttet nettet, og efterhånden som opsætningen og nettilslutningen skred frem blev vindmøllerne gjort operative og begyndte at producere grøn energi. Opsætningen og nettilslutningen skal være færdig med udgangen af 2019, så Horns Rev 3 er oppe at køre for fuld kraft i 2020.

Sidst opdateret: 2019-02-21 09:07