Tidsplanen for Horns Rev 3

2013–2014

Der ligger flere års forundersøgelser til grund for etableringen af Horns Rev 3. I 2013 og 2014 fik Energistyrelsen udarbejdet en ’Vurdering af Virkninger på Miljøet’ – en såkaldt VVM-redegørelse – og sendte den i høring hos både myndigheder og offentligheden. Samtidig foregik der projektering af luft-, kabel- og stationsanlæg på land. Der blev givet tilladelse til etablering af transformerplatform og søkabel.

2015–2016

Vattenfall Vindkraft fik i begyndelsen af 2015 koncession på opførelsen og driften af Horns Rev 3. I 2016 etableres der luft-, kabel- og stationsanlæg på land. Samtidig foregår der installation af 220 kV søkabel og sideløbende etableres transformerplatformen midt i vindmølleparkens område.

2016–2019

Det store arbejde med etableringen af møllefundamenterne finder sted i 2018. For at sikre, at havstrømmene ikke borteroderer havbunden omkring fundamenterne, udlægges der beskyttelse omkring fundamenterne.

I 2018 begynder opsætningen af vindmølletårne og maskinhuse samt vinger. Sideløbende sluttes vindmøllerne til nettet, og efterhånden som opsætningen og nettilslutningen skrider frem gøres vindmøllerne operative og begynder at producere grøn energi. Opsætningen og nettilslutningen skal være færdig med udgangen af 2019, så Horns Rev 3 er oppe at køre for fuld kraft i 2020.

Sidst opdateret: 2016-05-16 13:14