Service og drift af havmølleparken Horns Rev 3

Vindparkens møller af typen MHI Vestas V164-8,0 MW er designet til 25 års drift og med et årligt planlagt serviceeftersyn.

Vindmøllerne bliver serviceret af leverandøren i de første fem år. Derefter overtager Vattenfalls egne folk opgaven.

Vejrmæssig udfordring

Ofte kan det være en vejrmæssig udfordring at komme ud på havet og servicere møllerne. Derfor bliver de serviceret i sommerhalvåret, hvor det blæser mindst, og hvor møllerne alligevel ikke producerer så meget el.

I serviceperioden bliver der sejlet i daglig drift fra servicehavnen i Esbjerg og ud til vindparken. I tilfælde af uforudsete reparationer vil det være muligt at flyve ud til den pågældende vindmølle med helikopter, hvis det ikke er muligt at sejle derud. Serviceringen af vindmøllerne skal sikre størst mulig rådighed og dermed maksimal produktion.

Drift og overvågning af vindmøllerne sker fra driftscentret i Esbjerg, der i forvejen overvåger mere end 1.000 vindmøller til lands og til vands i Sverige, Danmark, Tyskland, Holland og Storbritannien.

Læs mere om overvågning af Horns Rev 3

Sidst opdateret: 2016-05-24 09:08