Aftalen om Horns Rev 3

I marts 2012 vedtog et bredt flertal i Folketinget at opføre to nye store havmølleparker. Den ene på 400 MW på Horns Rev i Nordsøen og den anden på 600 MW på Kriegers Flak i Østersøen.

Alene Horns Rev 3 kan producere strøm nok til 425.000 danske husstandes årlige forbrug. Opførelsen af de nye havmølleparker – og en række mindre kystnære parker – skal være med til at dække ambitionen om, at halvdelen af den danske elforsyning i 2020 skal komme fra vindenergi.

Med udgangspunkt i den politiske beslutning om at etablere Horns Rev 3 fastlagde Energistyrelsen placeringen og størrelsen af området, mens Energinet.dk lavede planen for placeringen af transformerplatformen til havs og søkablernes bane samt ilandføringen og tilslutningen til elnettet.

Sidst opdateret: 2016-05-24 09:06