Om Horns Rev 3

Horns Rev 3 kommer til at bestå af 49 vindmøller med en effekt på 406,7 MW, der kan producere el svarende til det årlige forbrug i 425.000 danske husstande.

Parken etableres inden for et 88 km2 stort område 29-44 kilometer vest for Houstrup Strand på den jyske vestkyst. Ligesom de to øvrige Horns Rev-vindmølleparker kommer Horns Rev 3 til at ligge i et optimalt vindområde.

Dybdeforholdene har stor betydning

Området er afgrænset først og fremmest af hensyn til vanddybden, fordi dybdeforholdene har stor betydning for omkostningerne til etableringen. Jo dybere, desto dyrere. I det udvalgte område er der mellem 10-21 meter dybt. Desuden er området af hensyn til vindforholdene afgrænset mod syd med mindst to kilometers afstand til Horns Rev 2. Mod nord afgrænses området af olie- og gasledninger fra den danske del af Nordsøen. Et militært øvelsesterræn og eltransmissionskabler har også haft betydning for placeringen.

Maksimalhøjden (toppen af vingetip) på 8,3 MW møllerne bliver på 187 meter og vil kun i begrænset omfang kunne ses fra land. Transformerplatformen forventes at hæve sig knap 30 meter over havoverfladen. Fra transformeren vil energiproduktionen via et kabel blive ført i land ved Houstrup Strand.

Horns Rev 3 Havmøllepark I drift fra 2019
Antal vindmøller 49
Mølletype V164-8,0MW
Fabrikat MHI Vestas
Effekt pr. mølle 8,3 MW
Samlet effekt 406,7 MW
Forventet årlig produktion / husstandes forbrug 1.700.000 MWh / 425.000
Total højde inklusiv vinge 187,1 m
Vingelængde 80 m
Fundament under hav 25-39 m
Vingediameter (rotor) 164 m
Nacelle (maskinhus) 20,7 m lang
9,3 m høj
8,7 m bred
Vægt per vinge 33 ton
Vægt, nacelle (maskinhus) 381 ton
Vægt, tårn 350 ton
Vægt, fundament 420-706 ton
Samlet vægt per mølle 1184-1470 ton
Startvind for elproduktion 4 m/sek.
Fuld produktion fra 14 m/sek.
Stopvind 25 m/sek.
Står på vanddybde 11-19 m
Afstand fra land 29-44 km
Afstand mellem møllerne – for ikke at skabe læ for hinanden 1,1-1,5 km
Vindmølleparkens areal 88 km2
Sidst opdateret: 2018-09-12 15:55