Når vindmølleparker bliver en god nabo

Godt naboskab gennem dialog og lokalt medejerskab har høj prioritet for Vattenfall Vindkraft, når vi etablerer eller fornyer vindmølleparker på land.

Gode naboer har man glæde af. En god nabo giver mere end han tager, og sådan er det også med vindmølleparker.

Lovgivningen giver nemlig mulighed for 20 procent lokalt medejerskab, hvor naboerne har førsteret til at investere i vindmølleaktierne, hvorefter de øvrige borgere i den pågældende kommune får lov at være med.

Et sikkert afkast

Medejerskabet betyder nye muligheder for lokale investorer, der ønsker et sikkert afkast. Det betyder også en større lokal forankring og forståelse for vindmølleparken og den placering, som lodsejerne, kommunerne og projektudviklerne mener er den mest velegnede placering – med så få nabogener som muligt og en optimal produktion af miljøvenlig, vedvarende energi.

Naboerne får også glæde af de tilskud til lokale aktiviteter, som kommer fra hver vindmølle i hele dens levetid samt midler fra en grøn fond med adskillige millioner, som kommunalbestyrelsen råder over.

Dialogen i første række

Gennem en grundig dialog med naboer, borgere, interesseorganisationer, lodsejere og kommunale myndigheder er Vattenfall Vindkraft med til at skabe vindmølleprojekter med tilfredse interessenter og deraf meget få klager.

Vi har gjort det med succes i forbindelse med fornyelsen af store vindmølleparker som Nørrekær Enge i Himmerland og Klim Fjordholme i Han Herred – og med etableringen af flere nye vindmølleparker.

Sidst opdateret: 2016-05-24 15:45