Vindprojekter

Vores produktion kommer til at stige betydeligt i de kommende år gennem fornyelsen af eksisterende parker og i kraft af nye onshore og offshore projekter.

Det gode naboskab

Godt naboskab gennem dialog og lokalt medejerskab har høj prioritet for Vattenfall, når vi etablerer eller fornyer vindmølleparker på land.

Læs mere om dialog og lokalt medejerskab

Video: Vattenfalls opkøbsmodel for vindmølleparker

Nørrekær Enge

Vattenfall har ansøgt Aalborg kommune og Vesthimmerlands kommune om en udvidelse af Nørrekær Enge Vindpark ved Limfjorden.

40 planlagte vindmøller

Nørre Økse Sø

Planen om at forny den 16 år gamle Nørre Økse Sø Vindmøllepark begynder med Jammerbugt kommunes høringsfase i 2016.

Repowering af Nørre Økse Sø

Haved Vindmøllepark

Planerne om opførelsen af Haved Vindmøllepark er nu så langt, at arbejdet med en VVM-redegørelse går i gang i 2016.

Ny vindmøllepark

Repowering af Rejsby Hede

Vindparken består af 20 år gamle møller med en effekt på hver 600 kW. Planen er, at de skal erstattes med nye med en effekt på minimum 3,2 MW per styk. 

Effekten tredobles

Vesterhav Syd

Vindmølleparken Vesterhav Syd etableres ud for vestkysten fra et området lidt nord for Hvide Sande, forbi Klegod og op til Søndervig.

Læs mere om Vesterhav Syd

Vesterhav Nord

Vindmølleparken Vesterhav Nord placeres generelt længere fra land end det er forudsat i Energistyrelsens oplæg.

Læs mere om Vesterhav Nord

Kriegers Flak

Vattenfall skal frem til 2022 bygge Danmarks største havmøllepark på 600 MW ved Kriegers Flak i Østersøen. 

Kriegers Flak Havmøllepark