Tjæreborg Enge Vindmøllepark

Siden den store og berømte Tjæreborg-mølle blev opstillet i årene 1986-87 har stedet øst for Esbjerg været test site for energi- og vindmøllebranchen.

Tjæreborg Enge vindmøllepark har været test site for energiselskaberne og vindmølleindustrien siden 1987, hvor det jysk-fynske elselskab Elsam opførte en – for tiden – meget stor mølle med hele 2.000 kW effekt. Tjæreborg-møllen, som den blev kaldt, led en krank skæbne efter 13 års drift, da nacellen blev hærget af en brand i møllens generator. I 2001 blev Tjæreborg-møllen lagt ned ved sprængning og fjernet.

Forløber for Horns Rev

Tjæreborg-møllen blev af Elsam i 2001 erstattet med en 2.000 kW Vestas-mølle magen til dem, der året efter skulle anvendes til offshore vindmølleparken Horns Rev 1. I dag har Vattenfall syv testmøller fra 2.000 til 2.750 kW i drift ved Tjæreborg, mens Ørsted ejer den 8. mølle.

Tjæreborg Enge Vindmøllepark  Etableret 1987
Antal vindmøller  7
Fabrikat  Vestas og NEG Micon
Navhøjde og vingefang  50-60 m / 54-80 m
Effekt pr. mølle  2.000-2.750 kW
Samlet effekt  17 MW
Årlig produktion / husstandes forbrug  38.000 MWh/9.500
Sidst opdateret: 2018-05-30 13:40