Ryå Vindmøllepark

Rigtig mange og meget små vindmøller med lav effekt præger landskaberne rundt om i landet, hvorfor mange små erstattes af færre store møller. Det er også tilfældet med Ryå Vindmøllepark i Vendsyssel.

Ved Ryåen er 23 små vindmøller fra 1988 blevet erstattet i 2005 med kun fem vindmøller med næsten tre gange så stor effekt på sammenlagt 7.5 MW. Det tidligere Nordjyllands Amt betegnede dengang de gamle møller som ”uheldigt opstillede”. Samtidig med udskiftningen af de gamle møller blev de fem nye placeret i en større afstand fra beboede områder for at minimere eventuelle støjgener.

Historisk pramfart

Ryå er Vendsyssels største vandløb, som afvander omkring 600 kvadratkilometer. Historisk har åen haft stor betydning som færdselsåre for befolkningen i alle tidsaldre. I nærheden af åen ved Klokkerholm ligger et af Nordens største oldtidsminder, og indtil slutningen af 1800-tallet var der pramfart på Ryå fra udløbet i Limfjorden til Aabybro.

Ryå Vindmøllepark  Etableret 1988/2005
Antal vindmøller  5
Fabrikat  NEG Micon
Navhøjde og vingefang  69,9 m / 72 m
Effekt pr. mølle  1.5 MW
Samlet effekt  7,5 MW
Årlig produktion / husstandes forbrug  20.000 MWh / 5.000
Sidst opdateret: 2015-07-27 16:07