15 nye vindmøller i høring

De 24 vindmøller i Nørre Økse Sø vindmøllepark står overfor en udskiftning med 15 moderne vindmøller, som kan producere fem gange så meget vindenergi som de eksisterende. Planen om at forny vindmølleparken er i høring i Jammerbugt Kommune.

De 17 år gamle vindmøller med en effekt på 750 kV hver har passeret aldersgrænsen med hensyn til effektivitet og produktion. Med andre ord: færre nye vindmøller kan erstatte de gamle og producere meget mere strøm. Fornyelsen af Nørre Økse Sø vindmøllepark er så langt fremme, at miljørapporten om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) ligger klar, og det samme er kommuneplanen for området.

Effekt på 3,45 MW

I kommuneplanen indgår en udvidelse af området, så der bliver plads til de nye og højere vindmøller. I kommuneplanen er der samtidig tilladelse til en rotordiameter på 130 m og en total højde på 150 m. De nye møller forventes at være på mindst 3,5 MW med en rotordiameter på mindst 117 meter. Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke er foretaget møllevalg endnu, da det vil ske i forbindelse med et EU-udbud senere i projektforløbet.

Opkøb giver plads

Udvidelsen af området til vindmøller ved Nørre Økse Sø har kunnet lade sig gøre gennem Vattenfalls opkøb af ejendomme i området. Det er sket for at sikre størst mulig afstand til nærmeste beboelse. Det betyder, at der trods større vindmøller ikke sker væsentligt øgede påvirkninger af nabobeboelserne. Det visuelle indtryk af de nye møller vil være præget af de over dobbelt så høje møller, men med den væsentlige forskel, at vingerne på de nye drejer meget langsommere rundt. Det medfører et bedre visuelt miljø. 

Nørre Økse Sø Vindmøllepark Etableret i 2000 Repowered 2020
Antal vindmøller 24 15
Fabrikat NEG Micon Endnu ikke besluttet
Navhøjde og vingefang 45 m / 48 m

91,5 m / 117 m

Effekt pr. mølle 750 kW 3.450 kW (3,45 MW)
Samlet effekt 18 MW 50 MW
Årlig produktion / husstandes forbrug

34.000 MWh / 8.500

167.000 MWh / 41.000

Sidst opdateret: 2017-06-07 10:26