Lyngsmose Vindmøllepark

De to store vindmøller ved Lyngsmose nord for Ringkøbing i Vestjylland er de første møller, som Vattenfall selv har stået for opførelsen af.

Det var en god placering, Vattenfall valgte, da selskabet opførte to 2.3 MW vindmøller i 2008. Lyngsmose ligger lige nord for Ringkøbing Fjord i det vestligste Jylland. Det er her, at det er muligt at få næstmest energi ud af vinden i Danmark, ifølge målinger foretaget af Risø. De to store møller kan alene forsyne 3.000 husstande med strøm.

Befæstet jernalderlandsby

Hover Å løber langs Lyngsmose, og mellem den og vindmøllerne har arkæologer i 1999 udgravet en usædvanlig jernalderlandsby fra ca. 100 år f. Kr. med voldgrav omkring. Det usædvanlige er befæstningen med voldgrav og palisade samt sylespidse pæle i bunden af graven. Ingen ved hvorfor landsbyen med kun 15 langhuse og to andre bygninger var så stærkt befæstet. Ringkøbing Museum har en udstilling om fundet.

Lyngsmose Vindmøllepark  Etableret 2011
Antal vindmøller  2
Fabrikat  Siemens
Navhøjde og vingefang  80 m / 93 m
Effekt pr. mølle  2.3 MW
Samlet effekt  4,6 MW
Årlig produktion / husstandes forbrug  13.500 MWh / 3.375
Sidst opdateret: 2018-01-10 14:08