Miljøforhold og rapporter

Horns Rev 1 i drift i 2002

Naturen ved Blåvandshuk og langs den jyske vestkyst er storslået og unik. Placeringen af Horns Rev 1 i dette miljø blev derfor vurderet nøje både før og efter opstillingen i 2002. Derfor gennemførte de oprindelige bygherrer, Elsam og Eltra, omfattende miljøundersøgelser, som beskriver møllernes samspil med miljøet og den marine fauna. I dag er det Vattenfall, der ejer 60 % af Horns Rev 1 og Ørsted, der ejer 40 %.

Horns Rev 2 i drift i 2009

Miljøundersøgelserne pegede ikke på specielle forhold, der udelukkede opførelsen af Horns Rev 1 med 80 vindmøller, og der blev efterfølgende givet tilladelse til opførelsen af Horns Rev 2 med 91 møller, som Dong Energy (nu Ørsted) etablerede og tog i brug i 2009. Det grundige undersøgelsesprogram før og efter opførelsen af Horns Rev er tilgængeligt og omfatter både en VVM-redegørelse og et demonstrationsprogram.

Miljørapporter

Redegørelsen om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) beskriver de konkrete projektforslag og en vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved opstillingen af havmølleparken Horns Rev 1.

VVM-redegørelse

Resume i VVM-redegørelsen (PDF 617 kB)

VVM-baggrundsrapporter

Effects on birds of an offshore wind park at Horns Rev, 2000 (PDF 3 MB, engelsk)

Investigation of marine mammals in relation to the establishment of a marine wind farm on Horns Reef (PDF 774 kB, engelsk)

Effect of marine wind farm on the distribution of fish, shellfish and marine mammals in the Horns Rev area (PDF 371 kB, engelsk)

Marinarkæologisk survey i de lavvande områder i kabeltracéet fra vindmølleparken på Horns Rev (PDF 299 kB)

Horns Rev Wind Power Plant, 1999 (PDF 1 MB, engelsk)

Horns Rev Offshore Wind Farm, 2000 (PDF 4 MB, engelsk)

Horns Rev Offshore Wind Power Farm, 2000 (PDF 3 MB, engelsk)

Demonstrationsprogrammet for havvindmøller

Generelt

Status report 2005 (PDF 5 MB, engelsk)

Review report 2005 (PDF 3 MB, engelsk)

Fugle

Investigations of the bird collision risk in the offshore wind farms Horns Rev and Nysted, Denmark. Rapport 2008 (PDF 2 MB, engelsk)

Changes in bird habitat utilisation around the Horns Rev 1 offshore wind farm, with particular emphasis on Common Scoter. Rapport 2007 (PDF 1 MB, engelsk)

Final results of bird studies at the offshore wind farms at Nysted and Horns Rev, Denmark. Rapport 2006 (PDF 6 MB, engelsk)

Sæler

Summary on seal monitoring 1999-2005 around Nysted and Horns Rev Offshore Wind Farms (PDF 1 MB, engelsk)

Harbour seals at Horns Reef before, during and after construction of Horns Rev Offshore Wind Farm (PDF 4 MB, engelsk)

Marsvin

Investigations of the responses of harbour porpoises in the offshore wind farms Horns Rev and Nysted, Denmark. Rapport 2008 (PDF 2 MB, engelsk)

Summary on Harbour Porpoise Monitoring 1999-2006 around Nysted and Horns Rev Offshore Wind Farms. Rapport 2006 (PDF 541 kB, engelsk)

Harbour Porpoises on Horns Reef - Effects of the Horns Reef Wind Farm. Final rapport 2006 (PDF 4 MB, engelsk)

Fisk

Hydroacoustic Monitoring of Fish Communities at Offshore Wind Farms (PDF 4 MB, engelsk)

Sandeels in the wind farm area at Horns Reef (PDF 683 kB, engelsk)

Bundplanter og -dyr

Benthic Communities at Horns Rev Before, During and After Construction of Horns Rev Offshore Wind Farm (PDF 4 MB, engelsk)

Undervandsstøj

Measurement of underwater noise emitted by an offshore wind turbine at Horns Rev (PDF 1 MB, engelsk)

Visuel og socioøkonomisk betydning

Havvindmøller i lokalområdet - en undersøgelse ved Horns Rev Havmøllepark (PDF 303 kB)

Economic valuation of the visual externalities of offshore wind farms (PDF 2 MB, engelsk)

Sidst opdateret: 2018-05-30 13:33