Miljøforhold

Horns Rev 1 i drift i 2002

Naturen ved Blåvandshuk og langs den jyske vestkyst er storslået og unik. Placeringen af Horns Rev 1 i dette miljø blev derfor vurderet nøje både før og efter opstillingen i 2002. Derfor gennemførte de oprindelige bygherrer, Elsam og Eltra, omfattende miljøundersøgelser, som beskriver møllernes samspil med miljøet og den marine fauna. I dag er det Vattenfall, der ejer 60 % af Horns Rev 1 og Ørsted, der ejer 40 %.

Horns Rev 2 i drift i 2009

Miljøundersøgelserne pegede ikke på specielle forhold, der udelukkede opførelsen af Horns Rev 1 med 80 vindmøller, og der blev efterfølgende givet tilladelse til opførelsen af Horns Rev 2 med 91 møller, som Dong Energy (nu Ørsted) etablerede og tog i brug i 2009. Det grundige undersøgelsesprogram før og efter opførelsen af Horns Rev er tilgængeligt og omfatter både en VVM-redegørelse og et demonstrationsprogram.

VVM-redegørelsen

Redegørelsen om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) beskriver de konkrete projektforslag og en vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved opstillingen af havmølleparken Horns Rev 1.

Læs mere om VVM-redegørelse og baggrundsrapporter

Sidst opdateret: 2018-05-30 13:33