DanTysk Havmøllepark

90 km sydvest for Esbjerg har Vattenfall i samarbejde med Stadtwerke München opført 80 vindmøller på tysk søterritorium. Møller og transformer serviceres og vedligeholdes af medarbejdere på stedet.

Opførelsen af 80 vindmøller langt fra land har gjort det nødvendigt at opføre en helårs beboelsesplatform på havet. Det er første gang, det er sket i forbindelse med en offshore park.

30 til 35 medarbejdere bor på skift på platformen. Medarbejderne servicerer og vedligeholder vindmøllerne og den tilhørende transformer, mens andre betjener heliporten og anløbende supplybåde. Der skal desuden laves mad, gøres rent m.m. på ”hotellet” på havet. Beboelsesplatformen forsynes fra Esbjerg, hvor også Vattenfalls kontrolcenter ligger.

Synergier mellem flere parker

Tilstedeværelsen af teknikere og andet personale på havet åbner for synergier mellem DanTysk og den kommende Sandbank vindmøllepark endnu længere mod vest.

DanTysks 80 vindmøller er opført i et område, der er fem km på det bredeste og 19 km langt. Etableringen af DanTysk begyndte i 2012 og parken blev sat i drift i 2014. DanTysk betegnes som en vigtig del af den tyske energireform, som pågår.

DanTysk Vindmøllepark I drift i 2014
Antal vindmøller 80
Fabrikat Siemens
Navhøjde og vingefang 88 m / 120 m
Effekt pr. mølle 3,6 MW
Samlet effekt 288 MW
Årlig produktion 1.300.000 MWh
Antal hustandes årlige forbrug 400.000
Sidst opdateret: 2018-11-23 12:42