Klim: Største møllepark på land

22 nye 3,2 MW vindmøller rejstes i løbet af 2015 til erstatning for 35 forældede 600 kW møller. Derved tredobledes den samlede effekt.

Klim Vindmøllepark

Nye mølletyper

Direct Drive vindmøller uden gearkasse er blandt de nyeste mølletyper. Bajlum Vindmøllepark har fem.

Bajlum Vindmøllepark

Vindenergi til 400.000 husstande

Havmølleparken Sandbank er en joint venture mellem Vattenfall og det tyske energiselskab Stadtwerke München.

Sandbank Havmøllepark

Lokalt medejerskab

Godt naboskab gennem dialog og lokalt medejerskab har høj prioritet for Vattenfall, når vi etablerer eller fornyer vindmølleparker på land.

Det gode naboskab

Nyheder

Viden om vindkraft

Vinden er en fantastisk ressource. Mennesket har siden tidernes morgen brugt vinden i hverdagen til at male mel og hejse vand op af brønden.

Læs mere om vindkraft

Opførelse af møllerne ved Klim

Se videoindslag om projektets milepæle