Vandkraft

Vandkraft er en vedvarende energikilde, der er økonomisk attraktiv, giver forsyningssikkerhed og har et lavt niveau af CO2-udledninger.

Vattenfalls rødder i vandkraft går 100 år tilbage og vi fortsætter med at have førerstillingen inden for udvikling af vandkraft i Sverige. Vi satser på vandkraft og er åbne overfor vækstmuligheder i Europa.

Vores vandkraft

Vi ejer og driver mere end 100 vandkraftværker, hvoraf de fleste er placeret i Sverige og nogle i Finland og Tyskland. Vandkraft udgør ca. 30 % af Vattenfalls samlede elproduktion og er den vigtigste vedvarende energikilde, både i forhold til Vattenfalls produktion og det europæiske energisystem.

Vandkraft har spillet en væsentlig rolle i vores historie. Da vores forgænger (Statens vattenfallsverk) blev grundlagt i 1909, havde det til opgave at styre den svenske stats investeringer i vandkraft. Sveriges mange elve og vandløb udgjorde en fantastisk energikilde for svensk industri, som voksede med rekordfart i begyndelsen af 1900-tallet. Vandkraft har siden spillet en afgørende rolle både for vores virksomhed og for Sverige.

Vores pumpelagringsanlæg Goldisthal i Tyskland er et af de største og mest moderne pumpelagringsanlæg af sin art i Europa med en produktionskapacitet på 1.060 MW.

Vattenfall driver fire mindre vandkraftværker og otte pumpekraftværker i Tyskland. Sidstnævnte bruges for at kunne udjævne vores produktion mellem perioder med lavt og højt forbrug.

I Skandinavien fungerer vandreservoirerne i elvene på samme måde som et pumpelageranlæg. Den øgede vindkraftproduktion, der forventes, vil på denne måde have glæde af vandkraftkapaciteten.

Få et overblik over vores vandkraftværker (engelsk)

Vandkraft i fremtiden

Der er kun få muligheder for at bygge flere eller udvide eksisterende vandkraftværker. Forøgelsen af elproduktionen vil derfor hovedsageligt komme fra andre energityper, mens den mængde, der produceres på vandkraftanlæg, vil blive på det nuværende niveau. Resultatet vil være, at andelen af vandkraft mindskes, selvom der produceres samme mængde.

Som en af Europas største operatører har vi en klar konkurrencemæssig fordel. Vi vil fortsat holde muligheden for vækst i vandkraft åben.

I de kommende år vil vi investere ca. 1 mia. svenske kr. i at modernisere og opgradere vores kraftværker og foretage omfattende tiltag i forhold til vanddæmningssikkerheden.

Mød Camilla Lundström, Area Manager hos Vattenfall Sweden

Sidst opdateret: 2017-12-15 15:07