Solenergi

Fotovoltaisk solenergi er i de senere år faldet væsentligt i omkostninger og kommer i fremtiden til at være blandt de billigste former for ny elproduktion på vores kernemarkeder.

På grund af de faldende omkostninger, den store opbakning blandt offentligheden og de lave CO2-udledninger vil mængden af solenergi fortsat vokse på vores kernemarkeder og bidrage til en stigende andel af den fremtidige elproduktion.

Skalaen for kapaciteten af solenergi – især i tætbefolkede områder såsom Europa – er væsentlig anderledes i forhold til traditionelle kraftværker. Kapaciteten for solenergi er generelt meget mindre i enhedsstørrelser sammenlignet med elproduktion baseret på kernekraft, kul og gas, og der er flere installationer og lavere kapaciteter spredt ud over elnettet. Derudover er det ved at blive økonomisk attraktivt for vores kunder at installere solceller på taget, hvilket øger den decentraliserede elproduktion. Vattenfall udforsker flere muligheder for, hvordan vores kunder kan tage del i denne omlægning til en verden med decentraliseret energi.

Vattenfall udforsker mulighederne inden for tre primære områder

  1. Udvikling af solcelleparker i stor skala, især der hvor Vattenfall har mulighed for at udnytte eksisterende infrastruktur til at hjælpe med at holde omkostningerne nede. Et eksempel herpå er den nylige idriftsættelse af 5-MW-solceller (der forsyner, hvad der svarer til 1.440 walisiske husstande), der befinder sig på vores vindmøllepark Parc Cynog i Wales.

  2. Vattenfall udforsker mulighederne for at lette decentraliseringen af energiproduktionen, til der hvor forbruget foregår, for både private kunder og erhvervskunder. Det vil føre til nye energitjenester, hvor Vattenfall leverer løsninger ud fra vores kunders behov, der gør dem i stand til at producere og forbruge deres egen solenergi.

  3. Der opstår yderligere forretningsmuligheder ved at tilbyde markedsadgangsydelser og ’Power Purchase Agreements’ til små solenergiproducenter, der gerne vil sælge deres overskydende produktion. Vattenfall har kompetencerne, størrelsen og systemerne til at tilbyde små og mellemstore solenergiproducenter at handle med og markedsføre solenergi og dermed hjælpe dem med salg og optimering af deres produktion.
Sidst opdateret: 2017-10-11 10:48