Naturgas

Naturgas er en energikilde, der i vækst i Europa, og som byder på fleksibilitet og forsyningssikkerhed. 

Selvom markedet for gasfyrede kraftværker i øjeblikket står over for nogle udfordringer, forventes det med tiden at blive en økonomisk fordelagtig forretning. Denne energikilde medfører også lavere CO2-udledninger sammenlignet med fossile brændsler. Naturgas øger forsyningssikkerheden og giver Vattenfall en mere afbalanceret portefølje, der afspejler det europæiske energimix bedre.

Vores naturgasaktiviteter

Naturgas kan spille en afgørende rolle i vores arbejde med at reducere CO2-udledningerne. I Tyskland og Holland er Vattenfall aktiv i næsten alle led af gasværdikæden, fra lagring af gassen over handel til levering til over 1,7 millioner slutforbrugere.

Vi leverer 80 TWh naturgas til opvarmningsformål i husholdninger, små og mellemstore virksomheder, kraftværker og industrien.

Gasbaseret el kan danne bro til et bæredygtigt energisystem. Når CO2-priserne stiger, vil naturgas blive mere attraktiv og konkurrencedygtig sammenlignet med f.eks. kulkraftværker.

Lagring af naturgas

Vi lagrer gassen i grotterne i de nedlukkede saltminer i den tyske by Epe, der ligger lige på den anden side af grænsen ved Enschede i Holland. Det betyder, at vi hver eneste dag kan reagere fleksibelt på udsving i gasforsyningen og efterspørgslen. Derudover bruges Epe også til handelsformål og kan ses som et årstidsafhængigt økonomisk værktøj til at udjævne forskellen på vinter- og sommerpriser.

I øjeblikket har Vattenfall syv grotter i drift i Epe, der har en maksimal gaslagringsvolumen på 440 millioner m3 (4,3 TWh).

Sidst opdateret: 2017-12-01 10:56