Naturgas

Naturgas er en energikilde, der i vækst i Europa, og som byder på fleksibilitet og forsyningssikkerhed. 

Selvom markedet for gasfyrede kraftværker i øjeblikket står over for nogle udfordringer, forventes det med tiden at blive en økonomisk fordelagtig forretning. Denne energikilde medfører også lavere CO2-udledninger sammenlignet med fossile brændsler. Naturgas øger forsyningssikkerheden og giver Vattenfall en mere afbalanceret portefølje, der afspejler det europæiske energimix bedre.

Vores naturgasaktiviteter

Naturgas kan spille en afgørende rolle i vores arbejde med at reducere CO2-udledningerne. I Tyskland og Holland er vi aktive i de fleste led af gasværdikæden, fra opbevaring af gassen over handel til leverance til slutforbrugeren.

Vi leverer en betydelig mængde naturgas til opvarmningsformål i husholdninger, små og mellemstore virksomheder og til industrien.

Andelen af naturgas udgør en relativt lille del af vores samlede elproduktion, som hovedsageligt kommer fra købet af det hollandske energiselskab, Nuon. I 2012 producerede vi 11,5 TWh el og 9,6 TWh varme på basis af naturgas.

Naturgas kan som brændsel danne bro til et bæredygtigt energisystem. Når CO2-priser stiger, vil naturgas blive mere attraktiv og konkurrencedygtig sammenlignet med f.eks. kulkraft.

Lagring af naturgas

Vi lagrer gassen i grotter i saltminer, der er taget ud af brug, i den tyske by Epe, der ligger lige på den anden side af grænsen til Enschede i Holland. Det gør, at vi kan reagere fleksibelt på svingninger i forsyning og efterspørgsel på gas.

Mød Robert Neve, Deputy Plant Manager hos Vattenfall Germany

Sidst opdateret: 2014-03-26 15:45