Kul

Vattenfall er ved at skifte kurs til en kundefokuseret virksomhed, der kombinerer produktion i stor skala med decentraliserede løsninger og vedvarende energiformer. Vi har forpligtet os til at blive klimaneutrale inden 2050. Det betyder blandt andet, at kulfyrede kraftværker med tiden ikke længere passer ind i Vattenfalls portefølje, og derfor klassificeres de som ikke-kerneaktiver. 

Udgangen af september 2016 markerede en vigtig milepæl i Vattenfalls omlægning med gennemførelsen af salget af de tyske brunkulsaktiviteter til den tjekkiske energikoncern EPH og dennes finansielle partner PPF Investments. Det var et vigtigt skridt i arbejdet med at tilpasse Vattenfalls portefølje til det nye markedsmiljø og til et langsigtet bæredygtigt energisystem samt til at positionere virksomheden godt til at kunne gennemføre omlægningen til at blive CO2-neutral.

Men på kort sigt er de stenkulsfyrede produktionsanlæg stadigvæk vigtige ud fra et systemperspektiv, når det handler om at garantere forsyningssikkerheden på el- og fjernvarmemarkederne. Ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er det derfor nødvendigt med tilstrækkelige lovgivningsmæssige rammer, så virksomhederne kan finansiere og gennemføre omlægningen frem mod klimaneutralitet.

I øjeblikket ejer og driver Vattenfall syv kulfyrede kraftværker, hvoraf seks er kraftvarmeværker (såkaldte CHP'er), der ligger i Berlin og Hamborg-området, og det sidste er et kondensatanlæg, der ligger i Holland:

  • Moorburg og Tiefstack i Hamborg, Tyskland
  • Wedel i Schleswig-Holstein, Tyskland
  • Reuter og Reuter West i Berlin, Tyskland
  • Biomassesamfyrede Moabit i Berlin, Tyskland
  • Hemweg 8 i Amsterdam, Holland.

Nogle eksempler på Vattenfalls aktiviteter frem mod klimaneutralitet

I forbindelse med omlægningen frem mod klimaneutralitet arbejder Vattenfall aktivt på at reducere CO2-udledningerne i virksomhedens portefølje.

Udfasningen af kul og investeringerne i både økonomisk og miljømæssigt bæredygtige teknologier tager tid, og det vil være en hjørnesten i Vattenfalls langsigtede partnerskaber, såsom partnerskabet med byen Berlin. Vattenfall har f.eks. allerede investeret næsten 900 millioner svenske kroner i et initiativ, der gør det muligt at skifte fra brunkul til naturgas som brændsel tidligere end oprindeligt planlagt. Omlægningen vil træde i kraft til maj 2017, og det vil reducere Vattenfalls årlige CO2-udledninger i Berlin med 600.000 tons.

Derudover har Vattenfall planlagt inden 2020 at udskifte det stenkulsfyrede kraftvarmeværk Reuter C med et kraft til varme-anlæg, der gør det muligt at integrere vedvarende energi i fjernvarmesystemet, samt en gasfyret kedel, der kun producerer varme. Parallelt med det har Vattenfall gennemført levering af damp fra Moorburg-kraftværket til en industriel samarbejdspartner i samme område, hvilket vil ændre kraftværkets driftsmodel fra rent kondensat til at være CHP-baseret.

Vi har for nylig besluttet at lukke Vattenfalls eneste kulkraftværk i Holland, Hemweg 8, senest i 2024.

Sidst opdateret: 2018-08-24 09:09