Kul

Kul er selve grundlaget for det europæiske energisystem, fordi det er økonomisk attraktivt og har egenskaber, der sikrer en stabil og pålidelig elproduktion i stor målestok.

Vores kulkraftaktiviteter

Vi driver ca. 17 store kulfyrede anlæg i Tyskland, Danmark og Holland. Anlæggene har en samlet kapacitet på ca. 12 GW.

El produceret af Vattenfall i Tyskland er hovedsageligt baseret på brunkul. Vi ejer og driver vores egne brunkulsminer i Lausitz i det østlige Tyskland. Vi er en væsentlig arbejdsgiver i det område, og brunkul spiller en central rolle for områdets industrier og økonomiske udvikling.

Vi bruger stenkul, som købes fra underleverandører, i dets stenkulfyrede anlæg i Danmark, Tyskland, Polen og Holland. 

Strategi til at reducere CO2-udledninger

Vores mål er at reducere vores eksponering på CO2-området til 65 mio. ton i 2020. Det vil blive nået gennem frasalg, at erstatte stenkul med biomasse og nedbringe produktionen på ældre kulfyrede anlæg.

Sidst opdateret: 2016-05-16 14:05