Kernekraft

Kernekraft spiller en afgørende rolle i mange europæiske lande, fordi den er økonomisk attraktiv, giver forsyningssikkerhed samt lave CO2-udledninger. 

Vattenfall har spillet en vigtig rolle i bygningen af de svenske kernekraftværker. Vi intensiverer konstant bestræbelserne på at opnå upåklagelig sikkerhed og rådighedsniveauer. Vi vil holde muligheden for vækst i kernekraft åben.

Vi ejer også kernekraftværker i Tyskland, som er ved at blive udfaset som følge af politiske beslutninger i landet.

I 2012 stod kernekraft for 27 % af vores samlede elproduktion. Den stod også for omkring en fjerdedel af elproduktionen i EU, hvilket er en anelse lavere end i 1990, hvor tallet lå på ca. 30 %.

Vi ejer 10 kernekraftreaktorer. Syv af dem er placeret i Sverige (fire på Ringhals, tre på Forsmark) og tre i Tyskland (Brunsbüttel, Krümmel og en minoritetsandel i Brokdorf). Reaktorerne i Brunsbüttel og Krümmel har ikke produceret el siden 2007 som følge af politiske beslutninger.

Reaktor 1 og 2 på kernekraftværket Ringhals, syd for Gøteborg, var de første to reaktorer i Sverige og har været i drift siden henholdsvis 1976 og 1975.

Barsebäck, der er en lukket reaktor i Sverige, ejes nu af E.ON og blev lukket i 2005. Vattenfall vil stå for nedrivningen af Barsebäck, da vi var den tidligere ejer af kraftværket. Nedrivningen vil blive betalt for af den svenske Kärnavfallsfond og kan iværksættes, når slutdepotet til brugt kernebrændsel er klar i løbet af 2020'erne.

Vi har sammen med andre medejere af svenske kernekraftværker siden 2003 foretaget sikkerhedsforbedringer og investeret i levetidsforlængende foranstaltninger af de svenske reaktorer. Disse investeringsprogrammer er nu ved at nærme sig de afsluttende faser.

Få et overblik over vores kernekraftværker (engelsk)

Kernekraft i fremtiden

I Sverige planlægger vi at drive vores to ældste reaktorer i 50 år og de andre i 60 år, før de bliver udfaset.

Den tyske regering har besluttet at udfase brugen af kernekraft. Vores kernekraftanlæg i Tyskland bliver udfaset i overensstemmelse med denne beslutning.

Læs om kerneaffaldshåndtering

Læs mere om kernekraft

Mød Annie Johansson, Inspection Engineer på Ringhals (på svensk)

Sidst opdateret: 2014-03-26 15:45