Biomasse

Biomasse er en vedvarende energikilde, der kan anvendes til at producere både varme og el. Det kan spille en afgørende rolle, når det drejer sig om at reducere CO2-udledninger fra eksisterende kulkraftværker og producere grøn varme.

Vi har en lang forhistorie med hensyn til at arbejde med biomassevarmeproduktion og planlægger at øge samfyring med biomasse i kulkraftværker for at reducere CO2-udledninger.

I dag er vi en af verdens største indkøbere af biomasse til energiproduktion. Den biomasse vi bruger, består primært af den biogene del af husholdnings- og industriaffald (ca. 65 %), mens resten er ligeligt fordelt på restprodukter fra skovdrift og landbrug (ca. 17 % hver).

Mere end 30 af vores kraftvarmeværker kører helt eller delvist på biomasse. Vi bruger mere end 3 mio. ton om året, hvilket giver os en førerposition inden for branchen. 1 % af vores elproduktion kommer fra biomasse og 14 % af vores varmeproduktion.

Vi driver flere biomasseprojekter i Europa.

Se alle vores biomassefyrede anlæg (engelsk)

Fremtiden for biomasse

Vi arbejder løbende på at øge brugen af biomasse i stenkulfyrede kraftværker. Biomasse spiller en central rolle i vores indsats for at reducere udledningen af CO2. Da biomasse kan samfyres i kulfyrede anlæg, er det en effektiv metode til at reducere CO2-udledninger på.

Sammenlignet med sol og vind er fordelen ved biomasse, at den kan bruges, når der er behov for energien, og dermed kan den bidrage til at skabe balance i den variable produktion af vind- og solenergi.

Forskning og udvikling inden for biomasse

Sidst opdateret: 2014-03-26 15:45