Biomasse

Biomasse er en vedvarende energikilde, der kan anvendes til at producere både varme og el. Den spiller en afgørende rolle i forhold til at reducere CO2-udledningerne fra eksisterende kulkraftværker gennem samfyring og produktion af grøn varme. 

Over 15 af Vattenfalls anlæg kører helt eller delvist på biomasse. De pågældende anlæg ligger i Sverige, Tyskland og Holland. I de senere år har vi idriftsat kraftvarmeværket Märkisches Viertel og har påbegyndt samfyring i Moabit – begge anlæg ligger i Berlin.

Vattenfall planlægger i øjeblikket et nyt varmeværk i Uppsala i Sverige, hvor tørv og olie vil blive erstattet af biomasse og biobrændsel. Målet er en betydelig reduktion i CO2-udledningerne i Uppsala samt sikre fremtidige leverancer af CO2-neutral varme, køling og damp. Vores mål er at tage en endelig investeringsbeslutning i 2018.

Lokale og internationale forsyningsaktiviteter

Vi bruger ofte lokalt indkøbt brændsel, såsom træflis, affald fra skovbrug og restprodukter fra savmøller, materiale fra landskabspleje og restmateriale fra kompostering.

I samarbejde med landmænd fra Brandenburg og den vestlige del af Polen driver Vattenfall-datterselskabet Energy Crops GmbH over 2.000 hektar plantager med energitræ – også kaldet lavskov med kort omdriftstid (SRC; short-rotation coppice) – med hurtigt voksende træarter, hovedsageligt popler og lidt pil. Træerne plantes over en periode på op til 20 år og kan høstes hvert andet eller fjerde år. Den regionalt forankrede og langtidssikrede levering af træ fra egne plantager er en vigtig byggesten i brændselsleveringen til vores varmeværker i Berlin.

Vattenfalls aktiviteter omfatter også biomasseforsyning og -tradingaktiviteter. Fokus er på internationalt handlede, standardiserede produkter, såsom piller (både til industri- og hjemmebrug) og træflis, der stammer fra Europa, USA og Canada.

Dyrkning og produktion skal udføres på kontrolleret og bæredygtig vis for at sikre, at biomasse til energi resulterer i meningsfuld CO2-reduktion. Vattenfall forbedrer løbende de kontroller og bedømmelser, virksomheden har etableret, for at sikre, at den anvendte biomasse er bæredygtig. Vattenfall er medlem af Sustainable Biomass Partnership. Vi støtter også juridisk bindende EU-kriterier for bæredygtigheden af biomasse, der i øjeblikket drøftes i forbindelse med revideringen af EU-direktivet om vedvarende energi.

Sidst opdateret: 2017-05-23 11:29