Produktion

Vattenfalls energimix afspejler de energikilder, der er til rådighed i de lande, vi har aktiviteter i. Inden for disse rammer tilstræber vi hele tiden at forbedre vores drift ved at gøre den renere, sikrere og mere effektiv.

Vores tilgang er baseret på de nuværende politiske og samfundsmæssige forventninger samt direktivet fra vores ejer. Sidstnævnte fastlægger tydeligt, at vi skal være blandt de førende inden for udvikling af bæredygtig energiproduktion.

Biomasse

Biomasse er en vedvarende energikilde, der kan anvendes til at producere både varme og el. Den har potentialet til at spille en central rolle, når det drejer sig om at reducere udledningen af CO2 fra de nuværende kulkraftværker i Europa. Vi har en lang forhistorie med hensyn til at arbejde med biomassevarmeproduktion og planlægger at øge samfyring med biomasse i kulkraftværker for at reducere CO2-udledninger.

Læs mere om vores biomasseaktiviteter

Kul

Kul er en af grundpillerne i det europæiske energisystem, fordi det er økonomisk attraktivt og kan bidrage til en sikker og stabil elproduktion.

Læs mere om vores kulaktiviteter

Vandkraft

Vores rødder i vandkraft går 100 år tilbage: vi ejer og driver mere end 100 vandkraftværker. Vi er en af Europas største operatører af vandkraft, og vi har til hensigt at udforske mulighederne for yderligere vandkraft i Europa.

Læs mere om vores vandkraftaktiviteter

Naturgas

Naturgas er en energikilde i vækst i Europa, som byder på fleksibilitet og forsyningssikkerhed. Den fører også til lavere specifikke CO2-udledninger end andre fossile brændsler. Naturgas giver os en mere afbalanceret portefølje, som afspejler det europæiske energimix bedre.

Læs mere om vores naturgasaktiviteter

Kernekraft

Kernekraft spiller en afgørende rolle i mange europæiske lande. Vi spillede en vigtig rolle i opførelsen af de svenske kernekraftværker og er ejer af kernekraftværker i Tyskland. Vi intensiverer konstant bestræbelserne på at opnå upåklagelig sikkerhed og rådighedsniveauer.

Læs mere om vores kernekraftaktiviteter

Vindkraft

Vindkraft er den hurtigst voksende energikilde i Europa og spiller en central rolle, når det drejer sig om at opfylde Europas klimamål. Vi er en af de største aktører i Europa, når det drejer sig om at udvikle og drive vindkraft. Vi vil fortsat udvide vores vindaktiviteter på vores markeder.

Læs mere om vores vindkraftaktiviteter

Sidst opdateret: 2014-03-26 15:44