Tyskland

Vattenfall åbner et nyt kapitel i Tyskland. Frasalget af brunkul afspejler den nye strategi mod klimaneutralitet og især Vattenfalls nye holdning til fossile brændsler.

Tyskland er og bliver en central drivkraft i denne strategi. Landet er pt. et af de mest avancerede og interessante "omlægningslaboratorier" i Europa. Det, vi tjener i Tyskland, bliver i Tyskland: Vi investerer 3 milliarder euro i den tyske Energiewende inden for de næste fem år.

Efter frasalget af brunkulsaktiviteterne har vi omkring 7.000 fuldtidsstillinger i Tyskland. Vi vil gradvist gå væk fra kul i alle Vattenfall-lande og har allerede meget konkrete planer for, hvordan vi skal gøre det i Berlin.

Den foretrukne partner til intelligente byer

Vi ønsker at være den foretrukne partner til intelligente byer og klimapartnerskaber. Vi producerer også varme og har et betydeligt salg af fjernvarme, primært i Berlin og Hamborg. Vi har cirka 2,3 millioner netkunder og 3,5 millioner elkunder i Tyskland.

Vi har både den infrastruktur og de kompetencer, der er brug for, og kan trække på vores erfaringer i Amsterdam, Stockholm og Uppsala. Vi fremsætter synergierne mellem varme og elektricitet for at gøre systemerne intelligente. Og vi kombinerer systeminformation med decentraliserede løsninger.

Udvikling af et 100 % vedvarende energisystem

De svenske og tyske ambitioner komplementerer hinanden godt: Sverige står overfor at blive et af de første fossilfrie lande i verden. Vi støtter denne ambition, lige så meget som vi støtter ambitionen om gradvist at udvikle et 100 % vedvarende energisystem. At have et mål på 100 % er en simpel tilgang, da det gør det tydeligt, hvad alle skal gøre over tid.

Kernekraftværkernes produktion er indstillet

I juni 2011 besluttede den tyske regering, at alle landets 17 kernekraftværker skal være lukket senest i 2022. I Vattenfall har konsekvensen af denne beslutning været, at kernekraftværkerne Brunsbüttel og Krümmel, hvor vi har driftsansvaret og ejer henholdsvis 66,7 % og 50 %, ikke længere er i drift.

For at få en fair kompensation for de økonomiske tab har Vattenfall og kernekraftselskaberne bag Krümmel og Brunsbüttel indledt en voldgiftssag ved Det Internationale Center til Bilæggelse af Investeringstvister (ICSID) i Washington, D.C. Kernekraftselskaberne bag Krümmel og Brunsbüttel har også anlagt sag ved den tyske forfatningsdomstol.

Vattenfalls historie i Tyskland

1998 – Deregulering af det tyske elmarked. Landets største sammenslutninger af elproducenter, RWE og E.ON, blev tvunget til at opgive deres aktiver i det tidligere DDR for at forhindre, at de dominerede det tyske elmarked. Vattenfall erhvervede aktiemajoriteten i disse selskaber.

1999 – Vattenfall erhvervede 25,1 % af aktierne i HEW i Hamborg. HEW vandt den internationale auktion om aktiemajoriteten i Berlins elselskab, Bewag, transmissionsnetsselskabet Veag og brændselsleverandøren Laubag. Vattenfall øgede efterhånden sit ejerskab og fusionerede alle sine tyske selskaber til Vattenfall Europe AG, som i dag er 100 % ejet af Vattenfall AB. Transmissionsnetværket blev senere frasolgt.

2015 – Frasalg af brunkul. Vattenfall har underskrevet en aftale om at sælge sine brunkulsaktiviteter til det tjekkiske energiselskab EPH med sin finansielle partner PPF Investments. Frasalget omfatter alle Vattenfalls brunkulsproduktionsanlæg i Tyskland. Det gælder kraftværkerne Jänschwalde, Boxberg, Schwarze Pumpe og Lippendorf, hvoraf sidstnævnte er 50 % ejet af Vattenfall, samt de åbne miner Jänschwalde, Nochten, Welzow-Süd og Reichwalde og den nyligt lukkede mine Cottbus Nord. Den foreslåede aftale blev sendt til Vattenfalls ejer, den svenske stat. Lovgivningsmæssig godkendelse fra EU blev modtaget i september 2016, og handlen forventes at være afsluttet i sidste kvartal af 2016.

Sidst opdateret: 2016-10-25 14:52