De nordiske lande

Vattenfall er det førende energiselskab i de nordiske lande og leverer cirka 22 % af den samlede elforsyning på det liberaliserede nordiske elmarked. Vi producerer, distribuerer og sælger el, og vi har en betydelig varmeproduktion. Vi sælger også fjernvarme og fjernkøling.

Vi er førende inden for bæredygtig produktion, hvormed vi sikrer en pålidelig og omkostningseffektiv energiforsyning. Vi er en dedikeret samarbejdspartner for vores kunder og samfundet som helhed, og vi leverer et bredt omfang af energiløsninger, så vores kunder har de nødvendige værktøjer til et mere bæredygtigt og effektivt energiforbrug.

Vattenfalls tilbud og interaktioner varierer fra marked til marked, men de overordnede fokusområder er

  • opladningsløsninger (e-mobilitet, eksempelvis opladningsbokse og ladestationer)
  • intelligente hjem/anlægsstyring (eksempelvis EnergyWatch og intelligente stik)
  • decentraliseret produktion
  • online kundeinteraktionsmodeller.

Derudover er Vattenfall det eneste energiselskab i Sverige, der tilbyder sine kunder EPD-certificeret el. EPD (Environmental Product Declaration; miljøvaredeklaration) er en tredjepartsverificeret miljødeklaration.

Sveriges største netoperatør

Vattenfall er Sveriges største netoperatør med cirka 899.000 netkunder. Vi står for cirka halvdelen af den svenske elproduktion og har en markedsandel på omkring 30 % af det svenske elsalg (salg til både private kunder og erhvervskunder). Derudover sælger vi el til hele landet.

Energiproduktion og -salg i Finland

Vattenfall er Finlands tredjestørste sælger af elektricitet og har kunder spredt over hele landet i både B2C- og B2B-sektorerne. Dette marked forventes at vokse i løbet af de kommende år.

I 2015 og 2016 har forbrugerne vurderet Vattenfall til at være det mest ansvarlige energiselskab i Finland ifølge undersøgelsen Sustainable Brand Index, der vurderer den bæredygtige udvikling og ansvarlighed hos forskellige brands i Skandinavien.

Vattenfall producerer vandkraft på ti kraftværker i Finland, hvoraf det største er det hydroelektriske anlæg Pamilo, der ligger i Joensuu i det nordlige Karelen. Virksomheden producerer årligt 0,4 TWh vandkraft. Vattenfall har mere end 60 ansatte i Finland.

Førende inden for landbaseret vindenergi i Danmark

I Danmark ejer og driver vi ca. 10 % af den samlede elproduktionskapacitet. Vi har erhvervskunder i landet og er den største ejer og operatør inden for landbaseret vindenergi.

I februar 2015 vandt Vattenfall koncessionen til at bygge og drive havmølleparken Horns Rev 3 (400 MW) ud for den danske vestkyst, der skal idriftsættes i 2019.

Vattenfall har vundet det danske udbud om kystnære vindmølleparker

Vattenfall har afgivet sit endelige bud på de to placeringer Vesterhav Syd og Vesterhav Nord, og vandt udbuddet med det laveste bud på 47,5 øre/kWh. Inden anlægsarbejdet starter, afventer Vattenfall en endelig godkendelse fra den danske regering.

El til industrivirksomheder i Norge

I Norge leverer vi el til store industrivirksomheder.

Det nordiske marked

Prisen på el fra producenter til leverandører i de nordiske lande fastsættes på Nord Pool, den nordiske elbørs, hvor prisen afgøres af udbud og efterspørgsel som på enhver anden varebørs.

Fem store produktionsselskaber tegner sig for ca. halvdelen af produktionen: Vattenfall, Uniper, Fortum, Statkraft og Ørsted (tidligere Dong). I praksis er det dog de forskellige produktionsanlæg, der konkurrerer om at levere el til Nord Pool.

På efterspørgselssiden har Skandinavien en større andel af sværindustrikunder med elintensiv produktion end resten af Europa. Et stort antal elleverandører konkurrerer om privatkunderne.

Vattenfalls historie i de nordiske lande

Vattenfall AB er et svensk aktieselskab med hovedsæde i Stockholm. Selskabet er 100 % ejet af den svenske stat. Sveriges Riksdag har besluttet, at vi skal drives kommercielt og skabe et afkast på markedets betingelser. Vi skal drives som et kommercielt energiselskab og samtidig være blandt de førende inden for udvikling af miljømæssigt bæredygtig energiproduktion.

1909 – Vattenfall blev grundlagt med det formål at udnytte statens rettigheder til vandfaldene til produktion og levering af el til jernbaner og industri. Indtil 1970'erne var vandkraft hovedenergikilden og grundlaget for industrialiseringen i Sverige.

1970'erne og 1980'erne – Kernekraft blev et supplement til vandkraft. Det betød en dramatisk reduktion af Sveriges afhængighed af importeret olie og kul.

1992 – Vattenfall blev omdannet til et aktieselskab.

1996 – De nordiske lande blev et fælles elmarked med fri konkurrence. Vattenfall lagde en strategi for international vækst og erhvervede aktiver i flere lande med det formål at sikre sig en position blandt Europas førende energiselskaber.

2005 – I april opkøbes 35,3 % af aktierne i den danske virksomhed Elsam A/S.

2006 – Den 1. juli opkøbes et antal danske vindkraft- og kraftvarmeaktiver fra det danske selskab Dong.

2007 – Vindmølleparken Lillgrund med 48 vindmøller tages i drift og leverer elektricitet i slutningen af samme år.

2009 – Vattenfall indleder samarbejde med bilproducenter (BMW og Volvo) omkring udvikling af elbiler og plug-in-hybridbiler.

2014 – Vattenfall fortsætter sine investeringer i vindenergi. Den landbaserede vindmøllepark Hjuleberg (36 MW) i Sverige indvies. Vattenfall og forsikrings- og bankvirksomheden Skandia beslutter sammen at investere i fire nye vindmølleparker i Sverige med en kombineret kapacitet på 141 MW.

Sidst opdateret: 2017-02-24 15:27