Oprindelsesmærket el

Miljøbevidstheden øges blandt virksomhederne, hvilket efter vores mening er virkelig godt. En måde, hvorpå en virksomhed kan vise sin egen aktive rolle for et bedre miljø, er at kunne spore elkilden til den energikilde, man selv ønsker. Man kan f.eks. vælge at købe el produceret af vand eller vind og på en nem måde bevise det vha. oprindelsesgarantier.

At have en miljødeklaration indebærer, at man får tydelige, kvalitetssikrede og sammenlignelige oplysninger om, hvilken miljøpåvirkning elproduktionen medfører. Som den første virksomhed i verden opnåede Vattenfall en miljødeklaration certificeret i henhold til EPD-systemet, Environmental Product Declaration, gennem certificeringen af Luleälven i Norrland i Sverige.

EPD muliggør sammenligning

En EPD indeholder oplysninger om ressourceforbrug, udledninger, affald, genindvinding og landforbrug for hver kilowatt-time produceret el.
Den vurderer ikke miljøpåvirkning eller miljøtilpasning, men gør det muligt at sammenligne forskellige produkters miljøegenskaber i et livscyklusperspektiv – "fra vugge til grav". Et akkrediteret certificeringsorgan kvalitetssikrer oplysningerne i miljødeklarationen.

Vattenfall tilbyder også Bra Miljöval-mærket el med EPD, hvilket indebærer, at kunderne ud over EPD-oplysningerne også kan få en elleverance, der opfylder kravene i henhold til Bra Miljöval.

Fordelen ved EPD

EPD er et systematisk værktøj og garanterer:

  • kvalitetssikrede tal for udledninger, ressourceforbrug, påvirkning af biodiversiteten mv.
  • oplysninger, som kan bruges af virksomheder, der skal certificere deres egen miljødeklaration
  • objektivitet, på basis af ISO 14025
  • sammenlignelighed, dvs. et krav om ensartede regler for branchen
  • kvalitetssikring (Quality Assurance) med krav om kontrol af en uafhængig tredjemand.


Til hjemmesiden Environdec (på engelsk)


Afsender af denne side er Vattenfall Sales.

Sidst opdateret: 2016-02-18 16:24