Generel eldeklaration

Hvert år udarbejder Energinet.dk en generel eldeklaration for Danmark.

Alle har ret til at få en eldeklaration, som beskriver de energikilder, der har været brugt til at fremstille den el, som man køber, og den miljøpåvirkning, elproduktionen har.

Hvis din virksomhed ikke har foretaget et aktivt valg af produktionstype, gælder den generelle eldeklaration. Den generelle eldeklaration for Danmark viser gennemsnitsværdien for el solgt i landet efter fradrag af produktionsspecifikt salg.

Det er Energinet.dk, der er systemansvarlig, og som hvert år udarbejder den generelle deklaration for Danmark.

Generel deklaration 2017 (PDF 260 kB)

Ved at vælge oprindelsesmærket el fra den produktionstype, som passer til din virksomhed, får du individuelt miljødeklareret elektricitet.

Sidst opdateret: 2018-06-15 14:56