Forskning og udvikling

FoU hjælper Vattenfall med at iværksætte sin strategi ved at udvikle innovative løsninger, som hjælper os, vores partnere og kunder med at fremme omstillingen til et klimaneutralt, elektrificeret samt omkostnings- og ressourceeffektivt samfund.

Vi bedriver forskning og udvikling (FoU) for at bidrage til og realisere vores strategi på både kort og lang sigt. I de senere år er vores FoU gået fra en traditionel orientering mod elproduktion til mere kundeorienteret FoU med øget fokus på digitalisering, intelligente elnet (smart grids), e-mobility og decentraliserede løsninger til kunderne.

Vores FoU-organisation har omkring 130 fuldtidsansatte, men store dele af udviklingen sker også inden for det enkelte forretningsområde. Vi fokuserer på, hvordan vi bedst kan anvende teknologi og nye løsninger til at gennemføre vores strategi og skabe kundeværdi. I mange projekter har vi et nært samarbejde med tekniske partnere for i fællesskab at udvikle nye løsninger.

Vores overordnede strategi for de kommende år bygger på fire strategiske ambitioner:

  • Førende inden for bæredygtigt forbrug
  • Førende inden for bæredygtig produktion
  • Effektiv drift
  • Motiverede og engagerede medarbejdere

Førende inden for bæredygtigt forbrug

Grøn brint reducerer CO2-udledningen inden for stålindustrien

Vi har startet et projekt sammen med mineselskabet LKAB og stålproducenten SSAB for at mindske klimapåvirkningen fra den svenske stålindustri markant. SSAB's højovne til stålfremstilling i Luleå og Oxelösund er de to største enkeltstående CO2-kilder i Sverige. Når jernmalm varmes op sammen med kul i højovne for at fremstille jern, bliver CO2-gas et biprodukt. Tanken er, at hvis brint fremstilles med CO2-fri el, vil der ikke opstå nogen direkte udledning af drivhusgasser, men derimod kun vanddamp. Teknikken har potentiale til at fjerne omkring 10 % af Sveriges samlede udledning af drivhusgasser. Projektet befinder sig i øjeblikket i en forstudiefase, hvorefter der venter et pilotstudie og et demonstrationsprojekt. Produktion i industriel skala forventes påbegyndt i anden halvdel af det kommende årti.

Elkøretøjer – nemmere opladning

Vores FoU inden for e-mobility orienteres mod at gøre det tilgængeligt og omkostningseffektivt at oplade elkøretøjer, uanset om det er en personbil i en indkørsel, en bybus eller køretøjer til tung transport. Med induktionsopladning kan et parkeret køretøj oplades automatisk, uden at du overhovedet behøver at tilkoble en ledning. Med teknologier til intelligent opladning i husstanden sættes køretøjsopladningen på pause, hvis strømmen skal bruges til madlavning, vask eller opvarmning, og den starter automatisk igen, når energiforbruget falder. Takket være dette undgår man unødvendige omkostninger eller uønskede strømafbrydelser på grund af, at sikringerne går.

Et spændende projekt, der henvender sig til virksomhedskunder, er elveje, som gør, at køretøjer til tung transport kan oplades, mens de kører. Dette testes i øjeblikket i Rosersberg i Sverige (eRoadArlanda).

Formålet med alle projekterne er i sidste ende at lette indførelsen af elkøretøjer og fremskynde overgangen til et bæredygtigt, elektrificeret transportsystem.

Førende inden for bæredygtig produktion

Større balance mellem elproduktion fra sol og vind samt vandkraft

Vandkraft er grundstenen i det nordiske energisystem. Den leverer pålidelig, billig og vedvarende energi til forbrugerne. Den er fleksibel, så den kan afbalanceres med en øget mængde uregelmæssig, vejrafhængig elproduktion fra eksempelvis vind- og solenergi samt håndtere variationer i efterspørgslen på el. Dette indebærer, at vandkraft forbedrer energisystemet gennem efterspørgselsbaseret el og tillader en større andel elproduktion fra vind og sol.

I de senere år har vi styrket vores vandkraftværker og gjort dem mere fleksible og bedre rustet til fremtiden ved hjælp af vedligeholdelse, som gør, at de kan producere i yderligere 40-50 år. Vi har opgraderet mange af vores vandkraftværker, så de kan starte og stoppe samt køres med varierende belastning med henblik på at kunne opfylde de efterspørgselsbaserede energikrav på bedst mulige måde. Ligesom alle andre former for elproduktion påvirker vandkraft miljøet, f.eks. det akvatiske økosystem. For at sikre, at miljøbeskyttelsesforanstaltninger såsom fisketrapper er virkningsfulde og rentable, er vi i øjeblikket i gang med at bygge et unikt laboratorium for at studere, hvordan økosystemer vil reagere i forbindelse med forskellige foranstaltninger.

Effektiv drift

Droner inspicerer turbineblade

Den konventionelle måde, hvorpå der udføres en sikkerhedsinspektion af turbineblade på vindmøller, er, at en person klatrer op og inspicerer bladene, hvilket undertiden foregår hundrede meter over jorden og i længere tid ad gangen. Det er en besværlig og risikofyldt opgave, som især ved havbaserede vindmølleparker er meget afhængig af gunstige vejrforhold.

Vi tester droner for at kunne inspicere turbineblade på en mere sikker, pålidelig og omkostningseffektiv måde. Droner kan flyve tæt på bladene og levere detaljerede billeder og videoer i høj opløsning, som viser den mindste ridse inden for få minutter. Det betyder, at vi markant kan reducere det antal arbejdstimer, der er nødvendigt i forbindelse med en inspektion, og dermed også mindske både omkostninger og sikkerhedsrisici.

Sidst opdateret: 2017-10-05 10:07