Energihandel

Business Area Markets er den kommercielle del af Vattenfalls engros- og indkøbsaktiviteter, hvor optimering af aktiver og handelsaktiviteter er centraliseret. 

I den europæiske energisektor er vi kendt som en af de førende virksomheder inden for energihandel. Vi kan tilbyde pålidelig, ansvarlig og fleksibel adgang til alle relevante engrosmarkeder.

Vores mission er kort sagt at optimere og sikre vores produktionsanlæg og kundeporteføljer. Vi sælger el fra vores kraftværker og køber el for vores kunder på det europæiske engrosmarked.

Vi administrerer også indkøb af fossile brændsler, biomasse og CO2-kreditter for Vattenfall og eksterne parter. Vi optimerer og styrer risici og fleksible aktiver i vores brændselsportefølje.

Vi skaber yderligere værdi ved at foretage ophavsretslig handel i henhold til den risikobemyndigelse, som Vattenfalls bestyrelse har udstukket.

Adgang til energiråvaremarkeder

Vi handler i de nordiske lande, i Central- og Østeuropa, Storbritannien og – med globale råvarer – i hele verden. Vi kan tilbyde adgang til alle relevante energiråvaremarkeder.

Den del af Vattenfalls organisation, der arbejder med energihandel og optimering af aktiver, består af mere end 670 højt kvalificerede medarbejdere. Vi arbejder ud fra et enkelt fælles mål: at håndtere risiciene effektivt og optimere værdien af porteføljen med henblik på at maksimere rentabiliteten for Vattenfall og vores kunder.

Vi har aktiviteter i fem lande i Europa, som betyder, at vi altid er tæt på vores markeder og vores samarbejdspartnere.

Vores hovedaktiviteter:

  • Optimere og sikre vores produktionsanlæg og kundeporteføljer.
  • Engagere os i handel med fysiske og finansielle energiråvarer.
  • Håndtere indkøb af brændsler og CO2-kreditter.
  • Tilbyde transaktioner og kontrakter, der er skræddersyet til vores samarbejdspartneres behov.
Sidst opdateret: 2014-03-26 15:45