Distribution

Vattenfall-koncernens elselskaber distribuerer el til såvel industrikunder som private kunder. Vi har 3,2 mio. elnetkunder i Sverige og Tyskland, og vi har oprettet en ny enhed til at opbygge en distributionsvirksomhed i Storbritannien.

Elforsyning af høj kvalitet uden afbrydelser er selvfølgelig utroligt vigtigt for alle vores kunder. Vattenfall Eldistribution AB er den største eldistributør i Sverige, og Vattenfalls koncernselskab Stromnetz Berlin GmbH er en af de større eldistributører i Tyskland med ansvar for eldistributionen i Berlin.

Koncernselskaberne Vattenfall Eldistribution AB, Västerbergslagens Elnät AB og Gotlands Elnät AB ejer og driver elnet i det vestlige, mellemste og nordlige Sverige. I Tyskland ejer og driver koncernselskabet Stromnetz Berlin GmbH elnettet i Berlin. Vattenfall Networks Limited er vores britiske virksomhed, der skal eje og drive nybyggede mikroelnet til nationale kunder samt forretnings- og industrikunder.

Juridisk og funktionelt adskilt drift

Eldistribution er en reguleret monopolvirksomhed. El distribueres til slutkunderne via regionale og lokale elnet. Vattenfalls datterselskaber er nogle blandt mange elnetejere på markedet.

De firmaer inden for Vattenfall-koncernen, der driver netvirksomhed, er, hvad angår organisation og beslutningstagning, uafhængige af de firmaer inden for Vattenfall-koncernen, som producerer, sælger eller handler med el. Rent organisatorisk refererer Distribution direkte til Vattenfalls CEO.

Bæredygtige energiløsninger til vores kunder

Distributionsvirksomheden handler om at distribuere el til hverdagsbrug. Vattenfall Eldistribution AB's mål er at være det førende elselskab på sine markeder. Ambitionen er at være en effektiv eldistributør med en forsyningssikkerhed, som lever op til kundernes forventninger, og skabe forudsætninger for bæredygtige energiløsninger.

Omfattende udvikling af intelligente elnet

Energiforsyning af høj kvalitet er hovedkravet fra alle kunder i forsyningsnettet, og Vattenfall Eldistribution AB samt Stromnetz Berlin GmbH investerer årligt store summer i at forbedre forsyningskvaliteten. Store investeringer er nødvendige for at opfylde et øget kapacitetsbehov fra nye og voksende virksomheder, tilslutte nye boligområder og for at muliggøre etablering af ny infrastruktur. Som en del af moderniseringen af elnettet installerer vi ny automatiseret teknik for bedre kommunikation, overvågning og styring af elnettet.

Den øgede adgang til el fra vedvarende energikilder (frem for alt vindenergi) og kundernes behov for flere og bedre oplysninger om deres elforbrug fremmer udviklingen af intelligente elnet. Vi er i gang med et omfattende udviklingsarbejde inden for intelligente elnet, samtidig med at vi har omfattende moderniserings- og udvidelsesprojekter i det eksisterende elnet, for at opfylde nye behov hos vores kunder og nye krav fra myndighederne.

Sidst opdateret: 2017-11-07 15:44