Vattenfalls strategi og strategiske ambitioner

Der er et stort behov i verden for at finde nye alternative måder, hvorpå der kan opnås en mere klimaintelligent energiforsyning og opvarmning af husstande, industrier og byer. Vattenfall bestræber sig på at fremme og muliggøre et klimaintelligent liv.

Her er de vigtigste markedstendenser, som beskriver omstillingen af energisektoren:

 • Fra fossil til vedvarende energi
  Omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende alternativer har været i gang i flere år, drevet af klimaforandringerne, øgede miljø- og bæredygtighedskrav fra kunder og offentligheden samt væsentligt lavere omkostninger til vind- og solenergi.

 • Effektiv drift og digitalisering
  Som et resultat af lavere priser på kul og gas, en svag udvikling i efterspørgslen, strukturel overkapacitet, stærk vækst inden for vedvarende energi samt en hurtig teknologisk udvikling er elpriserne på vores markeder mere end halveret i løbet af de seneste fem år, og en eventuel mulighed for at vinde det tabte terræn tilbage ligger i bedste fald fem til ti år ude i fremtiden.

 • Fra stor skala til mere decentraliseret produktion
  Den teknologiske udvikling og markedets tilpasning til produktion i lille skala har hurtigt sænket omkostningerne for dem, der vil producere deres egen el eller varme. Både husstande og virksomheder installerer i stadigt større grad solpaneler på taget, små vindmøller og mikrokraftvarmeværker.

 • Elektrificering af alt
  Ca. 70 % af CO2-udledningen i Sverige stammer fra opvarmning, transport og industrien. Elektrificering inden for disse sektorer gør, at fossile brændsler kan erstattes af CO2-fri vedvarende energi.

Vores strategiske ambitioner

Vores klima- og bæredygtighedsambitioner ligger sammen med ejerdirektivet om at generere et markedsmæssigt afkast til grund for vores strategi og vores strategiske mål. Vores mål om at være klimaneutrale i 2050 og i 2030 i Norden er baseret på, at vi trinvis udfaser fossile brændsler. Vi vil fokusere på at udvikle kundenære energiløsninger og levere et økonomisk afkast i overensstemmelse med ejerens forventninger ved hjælp af effektiv drift og engagerede medarbejdere. For at leve op til "Power Climate Smarter Living" bygger vores overordnede strategi for de kommende år på fire strategiske ambitioner: 

 • Førende inden for bæredygtigt forbrug
 • Førende inden for bæredygtig produktion
 • Effektiv drift
 • Motiverede og engagerede medarbejdere


På den baggrund har vi i 2016 sat tempoet op i forbindelse med implementeringen af vores strategi – konkrete foranstaltninger skal sikre, at vi når vores strategiske mål.

Vores fire strategiske mål

Sidst opdateret: 2017-03-30 11:49