Kort om Vattenfall

Vattenfall er 100 % ejet af den svenske stat og er en af Europas største producenter af elektricitet.

Vigtige fakta og nøgletal

Vattenfalls hovedprodukter er elektricitet, varme og gas. Inden for elektricitet og varme arbejder vi i alle led af værdikæden: produktion, distribution og salg. Inden for gas arbejder vi med salg. Vi handler også med energi.

Vattenfall producerer el og varme fra seks energikilder – vindenergi, kernekraft, naturgas, biomasse, kulkraft og vandkraft.

Fakta 2015:

  • Nettoomsætning: 164 510 mio. SEK (165 945)
  • Driftsresultat: -22 967 mio. SEK (-2 195)
  • Underliggende driftsresultat: 20 541 mio. SEK (24 133)
  • Elproduktion: 173,0 TWh (172,9)
  • Salg af elektricitet: 197,2 TWh (199,0)
  • Varmesalg: 22,6 TWh (24,1)
  • Gassalg: 50,7 TWh (45,5)

Samlet antal medarbejdere pr. 31. december: 28.567

Elproduktion 2015
X-axel %
Vandkraft 23 23
Kernekraft 24 24
Fossile brændsler 49 49
Vindkraft 3 3
Biomasse og affald 1 1

For at se det interaktive billede skal du opdatere din browser til en nyere version

Antal medarbejdere per land 2015
Antal medarbejdere pr land (FTE) Medarbejdere
Tyskland 14998 14998
Sverige 8859 8859
Holland 4014 4014
Danmark 323 323
Storbritannien 177 177
Øvrige lande 196 196

For at se det interaktive billede skal du opdatere din browser til en nyere version

Sidst opdateret: 2016-03-23 15:45