Kort om Vattenfall

Vi er en af Europas største leverandører af el og varme og samtidig en af de største producenter af el og varme.

Vattenfall har sine primære markeder i Danmark, Finland, Holland, Tyskland, Storbritannien og Sverige. Koncernen har ca. 20.000 medarbejdere. Moderselskabet, Vattenfall AB, er 100 % ejet af den svenske stat, og hovedkontoret er beliggende i Solna, Sverige.

Vigtige fakta og tal

Vattenfalls hovedprodukter er el, varme og gas. Når det gælder el og varme, har Vattenfall aktiviteter inden for alle led i værdikæden: produktion, distribution og salg. Når det gælder gas, har Vattenfall aktiviteter inden for salg. Desuden driver vi handel med energi.

Fakta 2016:

  • Nettoomsætningen steg til 152.667 mio. SEK (164.510)
  • Driftsresultatet steg til -21.205 mio. SEK (-22.967)
  • Det underliggende driftsresultat steg til 21.693 mio. SEK (20.541)
  • Elproduktion: 119,0 TWh (118,0*)
  • Salg af el: 193,2 TWh (197,2)
  • Varmesalg: 20,3 TWh (20,6*)
  • Gassalg: 53,1 TWh (50,7)


*) Værdien er justeret i forhold til den værdi, der fremgår af Vattenfalls års- og CSR-rapport for 2015.

 

Sidst opdateret: 2017-05-12 14:38