Kort om Vattenfall

Vattenfall er 100 procent ejet af den svenske stat og er en af Europas største elproducenter.

Vigtige fakta og tal

Vattenfalls hovedprodukter er el, varme og gas. Når det gælder el og varme, har Vattenfall aktiviteter inden for alle led i værdikæden: produktion, distribution og salg. Når det gælder gas, har Vattenfall aktiviteter inden for salg. Desuden driver vi handel med energi.

Fakta 2016:

  • Nettoomsætningen steg til 152.667 mio. SEK (164.510)
  • Driftsresultatet steg til -21.205 mio. SEK (-22.967)
  • Det underliggende driftsresultat steg til 21.693 mio. SEK (20.541)
  • Elproduktion: 119,0 TWh (118,0*)
  • Salg af el: 193,2 TWh (197,2)
  • Varmesalg: 20,3 TWh (20,6*)
  • Gassalg: 53,1 TWh (50,7)

Samlet antal medarbejdere d. 31. december: 19.935

*) Værdien er justeret i forhold til den værdi, der fremgår af Vattenfalls års- og CSR-rapport for 2015.

 

Sidst opdateret: 2017-03-31 13:37