Leverandørregistrering i Vattenfall Supplier Bank

Vi evaluerer og holder styr på leverandørerne ved hjælp af vores leverandørregistreringssystem, Vattenfall Supplier Bank (VSB).

VSB administreres af vores serviceudbyder Achilles og består af niveau 1 (grundlæggende internetregistrering) og niveau 2 (kvalifikationssystem). Vi bruger VSB for at have opdaterede oplysninger om vores leverandører og for at overvåge og kontrollere, hvordan leverandørerne opfylder vores H&S-krav.

Hvordan registrerer jeg mig i Vattenfall Supplier Bank?

Registrering på niveau 1

Registrering på niveau 1 kræver, at leverandører udfylder et kort spørgeskema med grundlæggende oplysninger, f.eks. kategorier for produkter/tjenesteydelser, salgsområde og kontaktoplysninger. Registrering på niveau 1 i VSB er obligatorisk for alle leverandører, der deltager i udbudsrunder med kontrakter med en anslået værdi på ≥ 400.000 EUR, og alle leverandører, der leverer tjenesteydelser med relation til MBL §38 i Sverige. Alle andre leverandører kan gøre brug af niveau 1-registrering for at blive synlige for alle vores indkøbere. Registrering er gratis for leverandører.

Registrering på niveau 2

Niveau 2 kræver, at leverandøren udfylder et udvidet spørgeskema.

Registrering på niveau 2 i VSB er obligatorisk for alle leverandører fra højrisikolande uafhængigt af udbuds-/kontraktværdien og for alle leverandører, der deltager i EU-udbudsrunden via VSB.

Klassificering af landerisiko (PDF 57 kB, engelsk)

Minimumskrav for alle vores leverandører

Alle vores leverandører skal erklære sig enige i de 10 principper i FN's Global Compact-initiativ og følge anbefalingerne i vores adfærdskodeks for leverandører (PDF 460 kB, engelsk)

Sidst opdateret: 2018-02-27 08:22