Finansiel information

Økonomisk udvikling, januar–december 2018

  • Nettoomsætningen steg med 16 % (11 % eksklusive valutapåvirkninger) til 156.824 mio. svenske kroner (135.114)
  • Underliggende driftsresultat på 19.883 mio. svenske kroner (23.203).
  • Driftsresultat1 på 17.619 mio. svenske kroner (18.524)
  • Overskud for perioden på 12.007 mio. svenske kroner (9.484)
  • Bestyrelsen foreslår et udbytte på 2.000 mio. svenske kroner, hvilket svarer til 20 % af årets resultat, til ejeren af moderselskabet

Økonomisk udvikling, oktober–december 2018

  • Nettoomsætningen steg med 25 % (21 % eksklusive valutapåvirkninger) til 48.048 mio. svenske kroner (38.342)
  • Det underliggende driftsresultat faldt til 4.627 mio. svenske kroner (7.213)
  • Driftsresultat på 4.189 mio. svenske kroner (5.920)
  • Overskud for perioden på 3.100 mio. svenske kroner (2.811)
Sidst opdateret: 2019-02-07 15:28