Finansiel information

Årsregnskabsmeddelelse

Sammenfatning januar-december 2015:

  • Nettoomsætningen beløb sig til 164.510 millioner SEK (165.945) for hele året og 45.499 millioner SEK (48.725) for fjerde kvartal.
  • Det underliggende driftsresultat var 20.541 millioner SEK (24.133) for hele året og 6.449 millioner SEK (8.223) for fjerde kvartal.
  • Driftsresultatet beløb sig til i alt -22.967 millioner SEK (-2.195) for hele året og 3.690 millioner SEK (7.045) for fjerde kvartal.
  • Resultatet efter skat beløb sig til -19.766 millioner SEK (-8.284) for hele året og 2.460 millioner SEK (3.900) for fjerde kvartal.
  • Elproduktionen blev på 173,4 TWh (172,9) for hele året og 46,2 TWh (46,2) for fjerde kvartal.
  • Bestyrelsen foreslår, i overensstemmelse med Vattenfalls udbyttepolitik, at der ikke udbetales udbytte for 2015.

 

Elproduktion 2015
X-axel %
Vandkraft 23 23
Kernekraft 24 24
Fossile brændsler 49 49
Vindkraft 3 3
Biomasse og affald 1 1

For at se det interaktive billede skal du opdatere din browser til en nyere version

Sidst opdateret: 2016-02-08 14:55