Finansiel information

Økonomisk udvikling, januar–december 2017

 • Nettoomsætningen faldt med 3 % til 135.295 mio. svenske kroner (139.208)
 • Det underliggende driftsresultat-1 steg til 23.323 mio. svenske kroner (21.697)
 • Driftsresultat-1 på 18.644 mio. svenske kroner (1.337)
 • Overskud for året på 9.571 mio. svenske kroner (-2.171)
 • Bestyrelsen foreslår et udbytte på 2.000 mio. svenske kroner, hvilket svarer til 24 % af årets resultat, til ejeren af moderselskabet.

Økonomisk udvikling, oktober–december 2017

 • Nettoomsætningen steg med 2 % til 38.456 mio. svenske kroner (37.796)
 • Det underliggende driftsresultat-1 steg til 7.311 mio. svenske kroner (7.095) 
 • Driftsresultat-1 på 6.018 mio. svenske kroner (-2.841)
 • Overskud for perioden på 2.881 mio. svenske kroner (-3.960)

Forretningsmæssige højdepunkter, januar–december 2017

 • Øget kundegrundlag med over 360.000 kontrakter og udvidelse af decentraliserede løsninger
 • Fuld idriftsættelse af havmølleparken Sandbank og den landbaserede vindmøllepark Pen y Cymoedd
 • Udfasning af kulfyret elproduktion og omlægning til naturgas i Berlin
 • Fremskridt i partnerskaber for reduceret CO2-fodaftryk, f.eks. HYBRIT – for fossilfri stålproduktion
 • Stærk produktion på tværs af de nordiske vandkraft- og kernekraftværker samt investeringsbeslutning om uafhængig kernekøling i reaktor 3 og 4 på Ringhals
 • Fortsatte investeringer for at forbedre kvaliteten i forsyningsnettene
 • Udbygning af opladningsinfrastrukturen for elkøretøjer
 • Styrket tilstedeværelse i Storbritannien via opkøbet af iSupplyEnergy og BA Distributions indtræden på markedet
Sidst opdateret: 2018-02-07 11:28