Finansiel information

Årsregnskabsmeddelelse

Sammenfatning januar-december 2016:

  • Nettoomsætning på 152.667 millioner svenske kroner (164.510) for hele Vattenfall1, heraf 139.208 millioner svenske kroner (143.576) på fortløbende aktiviteter
  • Underliggende driftsresultat2,3 på 21.693 millioner svenske kroner (20.541) for hele Vattenfall1, heraf 21.697 millioner svenske kroner (20.529) på fortløbende aktiviteter
  • Driftsresultat3 på -21.205 millioner svenske kroner (-22.967) for hele Vattenfall1, heraf 1.337 millioner svenske kroner (-5.069) på fortløbende aktiviteter
  • Årsresultat på -26.004 millioner svenske kroner (-19.766) for hele Vattenfall1, heraf -2.171 millioner svenske kroner (-5.188) på fortløbende aktiviteter
  • Elproduktion på 159,8 TWh (172,7) for hele Vattenfall1, heraf 119,0 TWh (118,0) på fortløbende aktiviteter
1) Hele Vattenfall, inklusive brunkulsaktiviteter.
2) Underliggende driftsresultat defineres som driftsresultatet ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden. Se side 10 for en specifikation af de poster, der påvirker sammenligneligheden.
3) Se Definitioner og beregninger af nøgletallene for definitioner af Alternative Performance Measures (alternative resultatforanstaltninger).
Sidst opdateret: 2017-03-30 11:45