Finansiel information

Virksomhedshøjdepunkter, januar-juni 2017 

  • Fortsat kundevækst med over 110.000 nye aftaler
  • Styrket tilstedeværelse i Storbritannien via opkøbet af iSupplyEnergy 
  • Vækst inden for vedvarende energikilder: Vindmølleparkerne Pen y Cymoedd (228 MW) og Ray (54 MW) er fuldt funktionsdygtige, og der er taget investeringsbeslutning om Slufterdam (29 MW)
  • Yderligere tiltag frem mod at blive fossilfri inden for en enkelt generation: Partnerskaber i Sverige om fossilfrie industriprocesser, udfasning af brunkul i Berlin og investeringsbeslutninger med fokus på klimaintelligent varmeproduktion
  • Positiv udvikling for de tyske kernekraftaktiviteter
  • Fortsat fokus på drift i topklasse og omkostningsreduktioner ved at indgå nye outsourcingaftaler om serviceydelser

Økonomisk udvikling, januar-juni 2017

  • Nettoomsætningen faldt med 3 % til 69.413 millioner svenske kroner (71.666)
  • Det underliggende driftsresultat steg til 13.197 millioner svenske kroner (12.001)
  • Overskud for perioden på 5.901 millioner svenske kroner (1.002)
Sidst opdateret: 2017-07-21 09:22